Ligestilling versus særstilling i kvinders alkoholkonsumtion Om udviklingen af en kvindelig alkoholkultur i velfærdsstaten

Sidsel Eriksen

Sammanfattning


Mænds og kvinders alkoholbrug har altid været forskellige. Dette er forklaretved, at i det heteronormative samfund er kønsrollerne eller hvad køn er, kaneller bør være eksplicit til stede. Men allerede omkring 1900 eksisterede derside om side flere kvindelige praksisser for alkoholbrug: Den ’normale’ kvindevar tilbageholdende, men hun kunne bruge alkoholen til at udfordre sin kvinde-lighed – enten som middel til overlevelse i kvinderollen, hvis hun da ikke somden emanciperede kvinde overtog en del af mandens attributter og dermedsøgte at skabe ligeret og -stilling med manden i forhold til alkohol. Dermedsatte kvinden retten til alkohol til forhandling som en del af ligestillingsprojek-tet. Nyere fokus på skadeligheden af især kvindernes alkoholkonsumption ermed stor gennemslagskraft ved at genintroducere den traditionelle biologiskekvindelighed, og som en konsekvens heraf også en mere restriktiv holdning tilkvinders nydelse af alkohol som en del af velfærdsprojektet - med en mulig nystigmatisering af kvinders alkoholnydelse til følge.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!