Malmökommissionens arbete från initiativ till slutrapport - I huvudet på Malmökommissionens huvudsekreterare

Anna Balkfors

Sammanfattning


Artikeln beskriver processen bakom kommunstyrelsens beslut om att tillsätta Kommission för ett socialt hållbart Malmö (Malmökommissionen) och ger en beskrivning av hur kommissionen arbetat. Artikeln fokuserar primärt på att beskriva processen från initiativ till slutrapport och inte på kommissionens slutsatser. Avslutningsvis sammanfattas ett antal lärdomar i relation till implementering och arbetet framöver.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!