Barn i Malmö - skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa

Marie Köhler

Sammanfattning


Som en av fjorton kommissionärer deltog jag i Malmökommissionens arbete och skrev bland annat en underlagsrapport utifrån de minsta barnens hälsa. En stark drivkraft var att föra in barnrättsperspektivet i kommissionens arbete och processer i övrigt. En styrka med sättet rapporten arbetades fram var att det skapades ett barnforskarnätverk och flera nya kontakter etablerades därigenom. De slutliga rekommendationerna formulerades efter att de olika förslagen i bidragen till rapporten analyserats. För att sätta barnen på kartan blev en övergripande rekommendation att göra Malmö till ”Barnens stad”, som ett sätt att ta mottot om tidiga insatser på allvar. Det fortsatta genomförandet av förslag och åtgärder innebär och förutsätter en demokratisk process där både vuxna och barn i Malmö är med. Förhoppningsvis kan mål och arbetssätt inspirera till en nationell kommission för socialt hållbar utveckling och jämlik hälsa.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!