Folkhälsan i stormens öga

Margareta Persson

Sammanfattning


I den politiska debatten är det ofta väldigt lugnt i folkhälsofrågor. Trots att de grundläggande villkor som skapar hälsa eller ohälsa är heta diskussionsämnen. Sällan kopplar man dock debatten till hälsa. Den borgerliga regeringen har haft fokus på individens ansvar för sin hälsa, vilket har medverkat till denna ”avpolitisering ”av frågorna. Men de ökade skillnaderna i hälsa börjar nu delvis synas i debatten. Malmökommissionen har bidragit till detta.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!