Sociala investeringar med Malmö som exempel

Anna Balkfors, Susanna Jakobsson, Bjarne Stenquist, Erik Wesser

Sammanfattning


I Malmö stad pågår flera initiativ med bäring på begreppet sociala investeringar, inte minst som en följd av politiska beslut som baseras på Kommission för ett socialt hållbart Malmö (Malmökommissionen). Denna förespråkar att ett socialt investeringsperspektiv genomsyrar hela den kommunala planeringen. Nu utreder staden hur sociala investeringar kan värderas genom modeller för hälso- och samhällsekonomiska beräkningar, hur perspektivet kan integreras i budgetarbete och följas upp i en hållbarhetsredovisning. Vidare har kommunen infört tre sociala investeringsfonder på sammantaget 100 miljoner kronor. I artikeln diskuteras olika aspekter av Malmökommissionens slutsatser, fonderna och pågående utvecklingsarbete där fysiska investeringar används som hävstång för sociala investeringar och vice versa.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!