Rankning av Sveriges kommuners äldreomsorg i Öppna jämförelser

Petri J. Kajonius, Ali Kazemi

Sammanfattning


Med den ökande andelen äldre personer i Sverige har diskussionen om kvalitet i äldreomsorgen tagit ny fart. Debatten idag om vad som utgör kvalitet inom svensk äldreomsorg tar avstamp i s.k. Öppna jämförelser, som rankar alla kommuner utifrån ett antal indikatorer. I denna artikel argumenterar och visar författarna dock att Öppna jämförelser gör en missvisande rankning då den inte utgår från hur de äldre har svarat på enkäten, och inte heller påtalar hur små skillnaderna mellan högst och lägst rankade kommuner egentligen är. Genom att använda effektstorleksmått presenteras i artikeln ett nytt och mer informativt sätt att ranka kommuner. Vidare föreslås i denna artikel att Öppna jämförelser i framtiden inkluderar reliabla och valida mått på brukarorienterad omsorg då detta har visat sig vara en viktig kvalitetsdrivande faktor, något som därför lämpligen kan användas i framtida kvalitetsrankningar.


Nyckelord


äldreomsorg; kommuner; kvalitet; Öppna jämförelser

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!