Region Skånes sociala investeringsfond

Tommy Aspegren, Christina Thell, Sara Lindeberg, Elisabeth Bengtsson

Sammanfattning


Region Skåne deltar aktivt i arbetet för en ökad jämlik hälsa och social hållbarhet. Som ett led i detta har Region Skåne inrättat en social investeringsfond för att ge barn och unga ett bättre liv i Skåne. Den kan ses som ett medel för att rikta fokus mot bakomliggande orsaksfaktorer som påverkar människors sociala förutsättningar i livet, i linje med till exempel intentionerna i WHO:s hälsopolitiska ramverk Health 2020. Sociala investeringsfonder har tidigare endast inrättats i kommuner och Region Skåne har, som första svenska region som inrättat en social investeringsfond, fått hitta sin egen väg i arbetet med denna då förutsättningarna ser annorlunda ut jämfört med kommunal verksamhet. I denna artikel beskrivs den pågående processen med och erfarenheterna av arbetet med den sociala investeringsfonden i Region Skåne.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!