Sociala investeringar för jämlikhet i hälsa - Vad är nytt ur folkhälsoperspektivet?

Anna Månsdotter, Pia Lindeskog

Sammanfattning


Det övergripande nationella folkhälsomålet har ett tydligt fokus på jämlikhet i hälsa, något som också avspeglas i Folkhälsomyndighetens instruktion. I denna artikel diskuteras begreppen sociala determinanter, sociala investeringar och social hållbarhet, vilka används i utvecklingsarbeten både i Sverige och internationellt. Diskussionen förs utifrån folkhälsans faktapremisser och värdepremisser. Vi konstaterar att begreppen inte representerar något nytt inom folkhälsoområdet, men att de har bidragit till ökat fokus på jämlikhet och hållbarhet. Folkhälsomyndigheten arbetar idag på bred front med frågor rörande jämlikhet i hälsa och ser behovet av analytisk utveckling gällande valet av ojämlikhetsmått, valet av hälsomått, epidemiologisk analys och utvärdering av insatser. För Folkhälsomyndigheten är det viktigt att fakta presenteras på ett sätt som ger politiker möjlighet att fatta informerade beslut.


Nyckelord


Folkhälsa, Investeringar, Jämlikhet i hälsa, Hållbar framtid

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!