Det är ju så självklart med tidiga insatser. Men ändå så svårt! Om Hedemora kommuns arbete med sociala investeringar.

Kjell Morgan Lidholm, Anna-Maria Stålgren-Patiño

Sammanfattning


I Hedemora kommun finns cirka 20-talet barn i varje årskull som har en sannolik risk att hamna i livslångt utanförskap. Vår självklara målsättning är att minska andelen barn med dessa risker och därför har en kommunal insatsbudget inrättats som ger möjligheter till konkreta investeringar i de olika förbättringsområden som har identifierats. För närvarande planeras utvecklingsprojekt för tidigare upptäckt av behov och ökad skolnärvaro. Trots insikt om nödvändigheten av tidigare insatser har det varit en lång process och många hinder för att åstadkomma nödvändiga förutsättningar.  Vår vision är att successivt öka antalet barn i varje årskull som kan komma att klara sin försörjning och hälsa i ett framtida ungdoms- och vuxenliv.

 


Nyckelord


Psykisk ohälsa; samplaneringsmöten; tidiga insatser; samverkan; socioekonomi; Hedemora

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!