Kort om ADHD hos barn och vuxna En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt

Karin Mossler, Björn Kadesjö, Lars Hellgren

Sammanfattning


Det fi nns en omfattande internationell forskning om ADHD. Kunskapen växer snabbt, vilket bidrar till förbättrade metoder för behandling. Socialstyrelsen publicerade år 2002 kunskapsöversikten ADHD hos barn och vuxna. I den konstateras att det ” är ställt utom allt tvivel” att ADHD
för många barn och deras familjer liksom för vuxna ”kan vara en uttalad belastning och ett verkligt handikapp” . Personer med ADHD har rätt till vård och behandling i enlighet med den kunskap som fi nns idag. Det betyder att många olika verksamheter i samhället måste förstå och hantera svårigheter som personer med ADHD har. Efter önskemål från brukarorganisationer, personer som i sin yrkesverksamhet möter människor med ADHD och andra som kommer i kontakt med dem publiceras nu en kortversion av Socialstyrelsens kunskapsöversikt. Avsikten är att på ett lättillgängligt sätt presentera information som kan ge större förståelse, utveckla insatser för och bemötandet av personer med ADHD. Kort om ADHD hos barn och vuxna har skrivits av Karin Mossler och Björn Kadesjö. Ansvarig för att ta fram rapporten har varit Lars Hellgren.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!