Sjukdom och ohälsa vid sjukförsäkringens gränser

Peter Hultgren, Mimmi Barmark

Sammanfattning


Det går en röd tråd genom den politiska debatten om sjukfrånvaron – allt för många utnyttjar sjukförsäkringen, allt för ofta och allt för länge. Av det skälet har rätten till sjukpenning preciserats och skärpts. Nu ska individens restarbetsförmåga tillvaratas även vid sjukdom och det är bara riktig sjukdom som ska ge rätt till ersättning. Under en sexmånaders period beslutade Försäkringskassan i fem län att avslå eller dra in sjukpenningen helt eller delvis i 537 ärenden. De försäkrade bedömdes inte vara arbetsoförmögna till följd av sjukdom. Den här undersökningen visar att risken att nekas sjukpenning varierar kraftigt för olika diagnoser och att det är vissa typer av sjukdom och ohälsa som fastnar i den skärpta gränskontrollen.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!