Hälso- och sjukvård. Lägesrapport 2003

Pia Maria Jonsson, Agneta Ekman, Bengt Göran Emtinger, Örjan Ericsson, Stefan Håkansson

Sammanfattning


I hälso- och sjukvårdens lägesrapport har stor vikt lagts vid att redovisa och kommentera skillnader mellan landsting och regioner vad gäller vårdens kostnader, kvalitet och tillgänglighet. Rapporten är också ett försök till vidareutveckling av en nationell uppföljningsmodell för hälso- och sjukvården.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!