Folkhälsa

Maria Danielsson

Sammanfattning


Människors upplevelse av sin hälsa förbättras inte i takt med den ökande livslängden och det gäller särskilt det psykiska välbefi nnandet. Hur ska denna utveckling tolkas? Är det skilda dimensioner av folkhälsan? Kommer den upplevda försämringen av det psykiska välbefi nnandet att även påverka livslängden?

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!