Självupplevd psykisk och reproduktiv hälsa samt självupplevt vårdbehov bland kvinnliga EU-migranter-En kvalitativ studie på Crossroads och Bällsta boende i Stockholm

Julia Carlsson, Solvig Ekblad

Sammanfattning


Antalet EU-migranter i Sverige har ökat till följd av den ekonomiska krisen i Europa. EU-migranter utgör en riskgrupp för ohälsa då många hamnar i arbets- och hemlöshet. Föreliggande studie, som är ett godkänt examensarbete i medicin vid Karolinska Institutet och en första kartläggning i Stockholm på Crossroads och Bällsta boende, visar att de kvinnliga EU-migranterna primärt känner stress över sin bostads- och arbetssituation och att lidande av psykisk ohälsa blir sekundärt. Gynekologiska och reproduktiva problem är vanligt förekommande även om inte alla besväras av dem. Vårdbehovet bland de kvinnliga EU-migranterna tillgodoses inte fullt ut på grund av avsaknad av EU-sjukförsäkringskortet och således ingen rätt till subventionerad vård i Sverige.


Nyckelord


migranter; sociala determinanter; EU; psykisk hälsa; reproduktiv hälsa; kvinnor

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!