Pilotstudie av hemlösa understryker behovet av klinisk socialmedicin

Jan Halldin, Stig Åhs

Sammanfattning


I artikeln beskrivs kort historiken och det pågående arbetet med hemlösas ohälsa vid socialmedicin, Karolinska institutet och Stockholms läns landsting. Författarna poängterar behovet av riktade studier och beskriver hur den ökade kunskapen om hemlösa och deras ohälsa implementerats i olika avseenden och vilka resultat arbetet medfört. Avslutningsvis betonas
behovet av klinisk socialmedicin.

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!