Stockholms hemlösa kvinnors hälsa 1960-2001

Ulla Beijer

Sammanfattning


Syftet med denna artikel är att i korthet presentera svenska studier som gjorts om hemlösa kvinnor och deras hälsa under perioden 1960-2001 samt att försöka jämföra studierna och därmed utröna om hemlösa kvinnors hälsa under den senare perioden förbättrats eller försämrats. Gruppen hemlösa kvinnor har ändrats i sammansättning, deras sjuklighet verkar inte ha minskat utan snarare ökat.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!