Hinder och möjligheter för arbetet med hemlösa inom socialtjänsten

Claudette Skilving

Sammanfattning


Artikeln beskriver förutsättningarna för socialtjänstens arbete med hemlösa i Stockholm, och belyser olika typer av problem i detta sammanhang. Bristen på bostäder är centralt, liksom samspelet boende/behandling och förhållningssättet till klienterna. Ensidigt budgettänkande och bristande resurser försvårar samordning för klientens bästa. Samverkan mellan olika inblandade aktörer måste förbättras

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!