Dödlighet bland hemlösa i Sverige

Ulla Beijer, Anna Fugelstad

Sammanfattning


Denna artikel sammanfattar tidigare och aktuella studier av dödlighet bland hemlösa i Sverige. Gruppen hemlösa har en överdödlighet totalt sett jämfört med övriga befolkningen. Denna överdödlighet har snarast ökat över tid. Kvinnorna har högre överdödlighet än män. Dödsorsaksmönstret har ändrats över tid, från tuberkulos under 1960-tal, till alkoholrelaterade dödsfall och senare narkotikarelaterade dödsfall och yttre våld.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!