Umgängeskliniker — behövs det?

Eva Körner

Sammanfattning


För att kunna utforma föräldraumgänget till stöd för omplacerade barns utveckling, behövs allsidiga beslutsunderlag. I sådana umgängesbedömningar finns tre parter att ta hänsyn till; -- barnet,
familjehemmet och föräldrarna, -- alla med sina behov och rättigheter.
Här fokuseras på föräldraumgängets speciella fråga. -- Vad är det som omplacerade barn behöver få av sina biologiska föräldrar då barnets behov av skydd, tillsyn och en fungerande anknytning har säkrats genom barnets omplacering? Vidare berörs frågor om umgängesbegränsningar, symbol-umgänge och hur man kan övervinna begränsningar i föräldrarollen och behovet av kompetensuppbyggnad i umgängesfrågor.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!