Utvärdering av ett psykosocialt stödprogram för föräldrar till mycket för tidigt födda barn

Birgitta Sandén-Eriksson, Gunnel Pehrsson

Sammanfattning


Att få ett mycket för tidigt fött barn innebär ofta för föräldrarna ett
betydande trauma som behöver bearbetas känslomässigt. Vid Akademiska
Barnsjukhuset i Uppsala har ett strukturerat psykosocialt
stödprogram utformats och prövats. Resultatet indikerade att färre
föräldrar än tidigare upplevde att de hade långvariga psykologiska
problem till följd av det för tidigt födda barnet.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!