Utvärdering av interventionsarbete med hälsofrämjande åtgärder – en metodologisk ansats

Anette Karltun

Sammanfattning


Författaren arbetar som doktorand med en avhandling om förändringsarbete inom postutdelningsverksamheten, Servicenätet Leverans,
Posten Sverige AB. Verksamheten har sedan mitten av 1990-talet varit föremål för genomgripande omstrukturering och effektivisering för att möta kraven på konkurrens från andra aktörer på marknaden. För brevbärarpersonalen har detta medfört introduktion av ett nytt arbetskoncept,
vilket har påkallat insatser för att främja brevbärarpersonalens hälsa och välbefinnande under arbetsutförandet.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!