Socioekonomiska beräkningar som en opinionsbildare

Ola Johnsson

Sammanfattning


Trelleborgs kommuns arbetsmarknadsförvaltning använder socioekonomiska beräkningar och bokslut som utgångspunkt i det strategiska påverkansarbetet. Förvärvsarbete och individens etablering på arbetsmarknaden är en viktig friskfaktor för medborgarna, vilket tydligast synliggörs i kronor och ören genom ett socioekonomiskt bokslut. Inom lokalpolitiken och kommunen finns det få tvivel på det socioekonomiska synsättet som vägvinnande. Dock har gehöret inte varit lika positivt när det belyses att det inte bara är kommunen som ”tjänar” på detta, utan även statliga myndigheter. Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun har hittills släppt två rapporter som presenterats i Almedalen. Rapporterna visar att man genom ett kortsiktigt agerande tappar socioekonomiskt långsiktiga vinster, både utifrån samhällsvinster och ur ett mänskligt perspektiv.


Nyckelord


socioekonomisk beräkning, sociala investeringar, arbetsmarknad

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!