Lönsamt folkhälsoarbete i Nynäshamns kommun

Siv Jatko

Sammanfattning


Varje år satsar Nynäshamns kommun åtta miljoner kronor på att förbättra medborgarnas hälsa. Pengarna, som läggs i en folkhälsofond, är väl investerade. Av de cirka 90 folkhälsoprojekt som hittills har beviljats pengar beräknas en årlig vinst för samhället på mellan 40 och 45 miljoner kronor per år räknat på enbart tre av de större projekten tillsammans, enligt Ingvar Nilssons och Anders Wadeskogs beräkningsmodell Utanförskapets pris.


Nyckelord


Folkhälsa, folkhälsofond, förebyggande folkhälsoarbete, sociala investeringar, social investeringsfond.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!