Nyvunnen kunskap i klinisk praxis: Kultursensitiv specialistmottagning erbjuds inom kvinnosjukvården

Birgitta Essén, Sara Johnsdotter

Sammanfattning


Det translationella forskningssamarbetet som presenteras i artikeln har lett till ett nytt perspektiv inom kvinnosjukvården och reproduktiv hälsa; ett migrationsperspektiv. Med translationell forskning avses den forskning, som bedrivs i ett nära samarbete mellan grundforskare och kliniker i sökandet efter kunskap. Att koppla samhällsvetenskapliga teoribildningar med klinisk forskning har starkt bidragit till att patientnära frågeställningar om känsla av vanmakt hos invandrade kvinnor nu kan handläggas inom ramen för ett medicinskt vårdprogram. Exempel på förbättrad integration av såväl patientgrupper inom vården som antropologiska forskningsansatser vid ett universitetssjukhus diskuteras i artikeln.

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!