Hälsa och ekonomi – ett företagarperspektiv

Andreas Backlund

Sammanfattning


Den 1 januari 2005 infördes nya regler för sjuklönens utformning. Från denna dag var arbetsgivaren skyldig att ifrån den 14:e sjukdagen finansiera 15 % av sjuklönen. Målet var att förmå arbetsgivaren att ta ett större ansvar för ohälsan genom att accentuera de kostnader som ohälsan ger – inte bara samhället utan även företaget och organisationer. Denna artikel studerar effekterna av arbetsgivarinträdet i små och medelstora företag och hur det påverkat företagen i deras syn på samband mellan hälsa och ekonomi och graden av förebyggande hälsoarbete.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!