Empowerment i integration och Introduktion - hur är det med makten?

Karin Johansson Blight

Sammanfattning


Denna artikel innehåller en kritisk reflektion av begreppet ”empowerment”
i relation till integration och till det program som riktas till
människor som invandrat till Sverige på grund av flykting/flyktingliknande
eller andra skäl, dvs. Introduktionen. Både Integrationsverkets definition av integration och målet med hälsofrämjande interventioner i internationella sammanhang syftar till samhällsförändringar. Det finns en risk i Sverige att personer med flykting eller flyktingliknande bakgrund blir benämnda att behöva ”bli empowered” samtidigt som reell delning/omfördelning av makt inte uppmuntras/tillåts. Om empowermentbegreppet används bör det göras genom delaktighet och reell delning/omfördelning av makt.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!