Att få ökade kunskaper om egenvård skapar trygghet och behovet av sjukvård minskar – Erfarenheter från Mångkulturella projektet i Örebro

Helena Bandh, Görel Bergström, Marie Brorson, Margareta Levin, Inger Wätterbjörk

Sammanfattning


• Våren 2003 startade Örebro läns landsting ett projekt vars syfte
är att förebygga ohälsa genom att ge människor från andra kulturer
ökade kunskaper om den egna hälsan.
• Detta sker genom olika aktiviteter av en arbetsgrupp, bl.a. undervisning
på Svenska För Invandare (SFI) om olika ämnen: hur
sjukvården fungerar, egenvårdsråd, smärta/smärthantering/fysisk
aktivitet, tobak och första hjälpen. I SFI-undervisningen ingår även
kvinnogrupp och ”föräldragrupp”. Den hälsoundersökning som erbjuds
personer som nyligen har anlänt till Sverige utförs på mottagningen,
vilken även är öppen två eftermiddagar i veckan för drop
in.
• Arbetsgruppen ingår även i ett Utredningsteam tillsammans med
olika enheter från kommunen.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!