Empowerment i transkulturel psykiatri i Danmark

Armando Báez, Marianne Kastrup

Sammanfattning


Transkulturel psykiatri i Danmark er et emne i udvikling. Indvandring
har ikke haft større betydning for sundhedsvæsenet i Danmark
indtil for nylig. Denne artikel beskriver, hvordan et relativt nyt videnscenter for transkulturel psykiatri i samarbejde med en psykiatrisk enhed har
søgt at udvikle effektive metoder for behandlingen af disse patienter.
Forfatterne gennemgår adskillige elementer, der spiller en rolle
i kommunikationen med den transkulturelle patient og diskuterer
teoretiske modeller, der kan frembringe en bedre forståelse af patienter
med transkulturel baggrund og hvordan empowerment kan
stimuleres via netværksmodeller. Afslutningsvis reflekteres over de fremtidige perspektiver inden for området, der er i stadig udvikling.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!