Abortmönster och könskvot vid födseln på landsbygden i Yunnan, Kina

Petra Löfstedt, Luo Shusheng, Annika Johansson

Sammanfattning


En mycket skev könskvot vid födseln är en av de mer dramatiska
tecken på son-preferens och diskriminering mot flickor. Kina är det
land i världen som har det största underskottet på flickor. Traditionellt
har den starka preferensen för pojkar förklarats med behov
av arbetskraft, stöd för åldrande föräldrar och att bara pojkar
kan föra familjen vidare. Man har också trott att son-preferensen
skulle försvagas i takt med modernisering. Tvärtemot detta antagande
har det visat sig att problemet ökat med modernisering och
sjunkande födelsetal. Syftet med denna studie var att undersöka
hur son-preferens påverkat kvinnors reproduktiva beslut, så som i
abortmönster och rapporterad könskvot vid födseln mot bakgrund
av olika familjeplanneringskampanjer i Kina. Vi har kunnat visa att
en stark son-preferens tycks ha styrt kvinnors reproduktive beslut
under hela perioden, men medlen att nå sina mål har ändrats som
svar på politiska, demografiska och teknologiska förutsättningar.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!