Dilemmat med samtidig över- och underanvändning av mediciner för febersjuka barn

Karin Källander

Sammanfattning


Efter att barnadödligheten i Afrika söder om Sahara sjunkit under
de senaste tio åren har dödligheten återigen börjat öka på vissa
platser. Malaria och lunginflammation är två av de största dödsorsakerna.
Ökningen beror delvis på att överanvändning av mediciner
har lett till att malariaparasiter och bakterier utvecklat resistens mot
de billiga och tidigare även effektiva mediciner som används för att
bota dessa vanliga infektioner. Paradoxalt dör många samtidigt av
brist på tillgång till den behandling de behöver. Denna artikel ämnar
belysa denna dubbelproblematik med samtidig över- och underanvändning
av mediciner mot dödliga barnsjukdomar och diskutera
hur hembaserad behandling kan öka tillgängligheten till mediciner
utan att bidra till ytterligare resistensutveckling.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!