Sociala konsekvenser av den kemiska krigföringen i Vietnam – en fråga för folkhälsovetenskapen

Annika Johansson, Eva Lindskog

Sammanfattning


Under Vietnamkriget spreds c:a 80 miljoner liter växtgifter över landet,
bl.a. Agent Orange som innehöll stora mängder av det giftiga
ämnet dioxin. Dioxin har visat sig kunna framkalla cancer, typ 2 diabetes,
hudsjukdomar och neurologiska störningar, för vilka amerikanska
vietnamveteraner har kompenserats ekonomiskt. I Vietnam
anses att många hundra tusen människor skadats av Agent Orange
utan att kompensation har utgått. Effekterna av besprutningen för
befolkningens hälsa har aldrig klarlagts veteskapligt. I Vietnam är
fruktan stor för genetiska skador hos barn till exponerade föräldrar
och även hos följande generationer.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!