Olaglig, ovärdig, oetisk och oekonomisk eller viktig, verksam, värdefull och visionär – olika bilder av vårdgarantier

Ingvar Karlberg

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!