Väntetidsdatabasens uppbyggnad och innehåll åren 2000 - 2005

Birgitta Källström

Sammanfattning


Artikeln beskriver den webbaserade databasen över väntetider i
vården, som utvecklats från 2000 till 2005. Databasen innehåller
uppgifter om förväntad och verklig väntetid. Deltagandet från kliniker
och landsting har successivt ökat, men varierar mycket och är
uppgifterna är därför ännu inte heltäckande.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!