Stiftelsen Rosengrenska nätverket i Göteborg. Erfarenheter från arbete med papperslösa

Anne Sjögren

Sammanfattning


Artikeln ger ett axplock på vilka som lever som papperslösa och gömda och som är i behov av vård och därför besöker Rosengrenska i Göteborg. Stiftelsen Rosengrenska har funnits i tio år och har lång erfarenhet av barn och vuxna som lever som gömda och den utsatthet detta innebär. Det svåra mötet är med papperslösa och gömda som kommer med kroniska och svåra sjukdomar som kräver sluten vård. Att stärka människor att orka i ögonblicket är ofta det enda målet sjukvårdspersonalen har. Det behövs kvalitetssäkring och metodutveckling hos Stiftelsen liksom i hela samhället kring hantering av dessa sårbara människor. Det humanitära perspektivet innebär att beröras av andras lidande.
Rosengrenska is a non-profit, independent network consisting of medical staff who help undocumented migrants. Individuals are assisted through our telephone hotline, which enables them to get in touch with nursing staff within or outside the normal health care system. We collaborate with other non-profit organisations, for instance since 2008 with the Red Cross in Gothenburg and since 2007 with the Right to Health Care-Initiative http://www.vardforpapperslosa.se/english.asp. We are also working with PICUM http://www.picum.org/ Rosengrenska started in 1998 with 3 goals: 1. Make us redundant – All human beings should have the right to health care. 2. Spread information on this question, see: http://weblog.rosengrenska.org 3. Supply help for undocumented migrants – in situations where they don’t have access to or dare to contact the regular health care system.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!