Norrköpings sociala investeringsfond

Louise Källbom

Sammanfattning


Det är egentligen ganska enkelt. Det handlar om att investera i människor. Norrköpings kommun anser att tidiga insatser är en viktig framtidsinvestering och med sociala investeringsfonden kommer kommunen förhoppningsvis att se såväl ekonomiska som mänskliga vinster.

Syftet med fonden är att hitta förebyggande arbetsmetoder som tidigt bryter negativ händelseutveckling hos Norrköpingsbor. Utgångspunkten är alltså att hitta de kommuninvånare som löper större risk att hamna i ett utanförskap och ge dem rätt hjälp för att undvika att falla utanför. 

För kommunens del kan de ekonomiska vinsterna handla om minskat behov av resurser, som färre placering av barn och unga. För den enskilde människan handlar vinsterna om en framtid med utbildning, jobb och egen försörjning. Ett bättre liv, helt enkelt.


Nyckelord


Sociala investeringar; social investeringsfond; återföringsmodell; utvärdering; Psynk

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!