Papperslösas tillgång till hälso- och sjukvård: en jämförande studie mellan olika EU-länder

Ramin Baghir-Zada

Sammanfattning


Författaren till artikeln diskuterar papperslösas tillgång till hälso- och sjukvård i Sverige i jämförelse med situationen i andra EU länder. Denna artikel baseras på tidigare forskning i ämnet samt eget fältarbete i anslutning till pågående doktorandstudier vid Malmö högskola. Fältarbetet består av intervjuer med papperslösa, medicinsk personal, representanter för frivilliga organisationer och andra aktörer i Sverige och Nederländerna. Författaren påpekar olika typer av svårigheter och möjligheter när det gäller papperslösas tillgång till hälso- och sjukvård, och avslutar med slutsatsen att även fullt subventionerad vård i sig inte nödvändigtvis kan tillfredställa deras förmenta hälsobehov. Varken läkemedel eller läkarbesök kan nödvändigtvis bemöta orsaken till papperslösas uppskattade hälsoproblem: bristen på uppehållstillstånd.
The article discusses access to health care services of illegal aliens in Sweden compared with the situation in other EU countries. It is based on an ongoing Ph.D. research project at Malmö University. The Ph.D. fieldwork consists of interviews with illegal aliens in Sweden and the Netherlands, as well as with medical professionals and a number of other actors, such as members of non-governmental organisations. The article presents and elaborates problems and possibilities for illegal aliens in accessing health care services. It concludes that even fully subsidized care is not necessarily capable of satisfying the perceived health needs of illegal aliens. Neither medicine nor medical attention necessarily addresses what individuals might perceive as a cause of their health problems: not having a residence permit.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!