En europeisk kartläggning av odokumenterade migranters tillgång till vård

Carin Björngren Cuadra

Sammanfattning


Forskningsprojektet ”Health Care in NowHereland – Improving Services for Undocumented Migrants in EU” finansieras under perioden 2008 -11 av DG SANCO, Directorate - General for Health and Consumers. Projektet har en folkhälsoansats med fokus på odokumenterade migranter och deras hälsa. Rätten till vård för odokumenterade migranter är ett laddat politiskt område som rör rätt till vård som uttrycks i mänskliga rättigheter och de krav som ställs ur migrationspolitiskt perspektiv. Syftet med detta projekt är att kartlägga policy nivå i samtliga 27 medlemsländer gällande rätten till vård samt vilka organisatoriska praktiker som förekommer. Syftet är också att synliggöra målgruppens erfarenheter. I projektet ingår forskare från Belgien, Italien, Portugal, Schweiz, Sverige, Storbritannien och Österrike.
The project “Health Care in NowHereland – Improving Services for Undocumented Migrants in EU”, financed by the Directorate General for Health and Consumers, 2008-2011, will identify and assess models of good practice for health care for undocumented migrants from a health protection perspective. The right to health is a political area where tensions exist between human rights and considerations to do with migration policies. The project’s aim is to get an overview of policies in EU 27 at national level, practices of health care for undocumented migrants at regional and local level, and experiences of undocumented migrants to support rational decision-making. The team consists of researchers from Austria, Belgium, Italy, Portugal, Sweden, Switzerland and the UK.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!