Korsang - en kilde til folkehelse

Anne Haugland Balsnes

Sammanfattning


I denne artikkelen diskuteres hvordan korsang kan påvirke menneskers helse. Den bygger på en fortolkende helseforståelse. Det argumenteres for at kulturlivet generelt, og ikke minst korsang, som allerede eksisterer som en bred folkebevegelse, er en uutnyttet ressurs når det gjelder folkehelse. Materialet baserer seg på flere mindre studier utført som en del av postdoktorprosjektet Choral singing for a better life, hvor korsangere fra ulike kor er intervjuet. I tillegg er det gjennomført deltakende observasjon i flere av korene. Materialet belyses av teori fra det fremvoksende musikk og helsefeltet. Resultatene viser at korsang har innvirkning på alle menneskelige dimensjoner; fysisk, psykisk, intellektuelt, sosialt og eksistensielt. På bakgrunn av diskusjonen foreslås korsang som en kilde til folkehelse.


Nyckelord


Kor, helsefremmende arbeid, musikk og helse

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!