Suicidalt beteende bland unga med aktivitetsersättning

Ulf Jonsson, Ellenor Mittendorfer-Rutz, Linnea Kjeldgård, Kristina Alexanderson

Sammanfattning


I denna studie analyserades samband mellan att ha aktivitetsersättning i tidig vuxen ålder och suicidalt beteende, samt hur sådana samband utvecklats över tid. Vi använde individdata från rikstäckande register och utgick från tre kohorter: samtliga unga vuxna som var 19-23 år och folkbokförda i Sverige år 1995, 2000 respektive 2005. Risken för suicidförsök och suicid under de efterföljande fem åren studerades för varje kohort. I samtliga kohorter förelåg en kraftig överrisk för såväl suicidförsök som suicid hos unga med aktivitetsersättning. Från 1995 till 2005 mer än fördubblades antalet unga med aktivitetsersättning, medan antalet suicidförsök och suicidförsök i denna grupp fyrdubblades. Det finns ett påtagligt behov av regelbunden uppföljning av unga med aktivitetsersättning, för att säkerställa att de får rätt insatser.


Nyckelord


suicid; suicidförsök; psykisk ohälsa; aktivitetsersättning, unga vuxna

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

  • agora
    Andres Correia (2018-01-22)
Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!