Suicidalt beteende bland unga i Europa – kan vi förstå tidstrenderna och skillnaderna mellan olika länder?

Ellenor Mittendorfer-Rutz, Karin Beckman, Ulf Jonsson

Sammanfattning


I många Europeiska länder utgör suicidalt beteende (suicidförsök och suicid) bland unga ett betydande folkhälsoproblem. Förekomst varierar starkt mellan dessa länder men har också fluktuerat mycket över tid. Efter stigande trender i ett flertal europeiska länder under 1980-och 90 talet, har suicidtalen hos unga under de senaste 15 åren stabiliserats i huvuddelen av länderna. Under samma tidsperiod har suicidförsökstalen bland unga visat stigande trender i ett antal länder, däribland Sverige. I denna artikel summerar vi den internationella diskussionen kring potentiella förklaringar till de observerade trenderna. Tänkbara förklaringar inkluderar förändringar i klassifikationssystem, ökad prevalens av depression och andra psykiska sjukdomar, ändrade psykosociala och socio-ekonomiska förhållanden, kulturella förändringar och nya tillvägagångssätt vid suicidalt beteende. Även en kort genomgång av evidensbaserade suicidpreventionsmetoder ges.


Nyckelord


suicid, suicidförsök, unga, Europa, trender

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!