Socialt emotionellt lärande och andra pedagogiska metoder som syftar till att förebygga psykisk ohälsa

Birgitta Kimber

Sammanfattning


För att hantera olika typer av förändringar livet bjuder, behöver ungdomarnas egna resiliens stärkas. Socialt och emotionellt lärande (SEL) är ett samlingsnamn för pedagogiska insatser där man lär ut sociala och emotionella färdigheter. De tankar som ligger till grund för SEL är kognitiva utvecklingsteorier, social inlärningsteori och kognitiva beteende tekniker. Att arbeta med SEL innebär att specifika färdigheter lärs ut, t.ex. att hantera problem och konflikter. Regelbunden SEL undervisning främjar psykiskt välmående och förebygger både internaliserade (t.ex. nedstämdhet) och externaliserade (t.ex. aggressivitet) problem. Man kan med skolan som bas stärka elevers resiliens. Att öka elevernas förmåga att hantera svårigheter utan att slås ned kan vara avgörande för deras psykiska hälsa. Att inte göra det är att lämna dem i sticket.


Nyckelord


resiliens, psykisk hälsa, skola, socialt och emotionellt lärande, barn, ungdomar

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!