Nordiska konferenser i hälsofrämjande forskning. Rapport från den 7th ordic Health Promotion Conference (NHPRC), Vestfold University College 17-19 june, 2013

Bo J.A. Haglund, Elisabeth Fosse

Sammanfattning


I artikeln presenteras först det nordiska nätverket för hälsofrämjande forskning och dess utveckling genom olika konferenser från 1996 och framåt. En nyckelroll för nätverket har fram till nu Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg haft. Därefter belyses innehållet i den 7:e nordiska och i den tredje delen lyftes framtida utmaningar och möjligheter fram för de som arbetar och forskar inom det hälsofrämjande området.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!