Rettferdighet og objektivitet i trygdemedisinske uførhetsvurderinger

Hans Magnus Solli

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!