Hur utemiljöer påverkar förskolebarns fysiska aktivitet och solexponering i olika landskap och klimat

Cecilia Boldemann

Sammanfattning


De fysiska miljöerna som barnen lever i börjar bli föremål för ökat intresse, inte minst utemiljöer som förskolebarn vistas i under lejonparten av sin vakna tid. Om utemiljöerna på förskolan är stora, kuperade och har en oöm växlighet som barnen använder i sin lek inverkar det fördelaktigt på barnens fysiska aktivitet och solexponering. Utan särskilda insatser utan bara för att utemiljön lockar fram det ökar den fysiska aktiviteten, mätt som antalet steg per minut med över 20%, och det är möjligt för barnen att vara ute under långa perioder utan att de riskerar brännskador i solen, oberoende av plats, landskapstyp eller klimat. Samtidigt beror det dock på policy på förskolorna i hur stor utsträckning barnen har frihet att använda sin utemiljö under fri lek.


Nyckelord


förskola barn fysisk aktivitet solexponering

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!