Kunskap och bedömningar i sjukskrivning: En vetenskapsteoretisk studie av det försäkringsmedicinska beslutsstödet.

Lena Eriksson, Morten Sager, Carin Staaland-Nyman, Gunnel Hensing

Sammanfattning


Det försäkringsmedicinska beslutsstödet utformades för en mer enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess men det finns kvarvarande problem i sjukskrivningspraktiken [1]. Kan en del av de problemen hänföras till beslutsstödets utformning? Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur beslutsstödet arbetades fram och på vilket sätt sakkunnigas kunskap användes vid dess utformning. Av intervjuerna framkom att en mall med ett färdigt format togs fram vid Socialstyrelsen. Formatet styrde på vilket sätt de sakkunniga kunde bidra med sin kunskap. Mallens format och krav på innehåll ”skavde” mot de sakkunnigas beskrivningar av hur läkare gör sina bedömningar vid sjukskrivning och mycket av den kunskap som läkare använder i bedömning fann inget utrymme i mallen.


Nyckelord


expertis, arbetsförmåga, klinisk erfarenhet, Försäkringskassan

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!