Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Husläkare för patienter utan husrum Sammanfattning   PDF
Rolf Byström
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Hva er helsefremmende arbeidsplasser – og hvordan skapes det? Sammanfattning   PDF
Steffen Torp
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen I gränslandet mellan genotyp och fenotyp. Motsägelser i samband med prediktiv genetisk testning. Sammanfattning   PDF
Niclas Hagen
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin I gränssnittet mellan medicinsk praxis och försäkringsrättslig bedömning – perspektiv från olika aktörer Sammanfattning   PDF
Elsy Söderberg
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa I Marmotkommissionens kölvatten - initiativ och processer mot ojämlikhet i hälsa inom EU, WHO och enskilda länder Sammanfattning   PDF
Cristina Mattsson Lundberg
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD I närkamp med vårdmöte, kommunikation och kultur Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede I Roslagens famn Avancerad hemsjukvård i Norrtälje Sammanfattning   PDF
Marie Therese Kraft, Salme Marjattta Karjalainen
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården I väntan på Närdå? - Allmänhetens, patienternas och professionens syn på väntetider inom ortopedi Sammanfattning   PDF
Sofia Löfvendahl
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap I väntan på tandvård - Hur tandrötan blev politik Detaljer   PDF
Inger V Bülzingslöwen
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Idealtyper av Försäkringskassans rehabiliteringshandläggare Sammanfattning   PDF
Curt Edlund
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Idéburna organisationers ANDT- förebyggande arbete Detaljer   PDF
Charli Eriksson
 
Vol 82, Nr 2 (2005): Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling Identifiering av psykosociala riskfaktorer på BVC Sammanfattning   PDF
Marianne Cederblad, Börje Höök, Roland Berg
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre "Igår blev jag allergisk mot melon” - Barns berättande om allergi Sammanfattning   PDF
Petra Roll Bennet
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Implementering av en strukturerad behandlingsmodell vid barnmisshandel - ett tioårsperspektiv Sammanfattning   PDF
Cecilia Kjellgren, Doris Nilsson, Johanna Thulin
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Implementering av helsefremmende skoleprogram: Hva skal til for å lykkes? Sammanfattning   PDF
Grete Eide Rønningen, Steffen Torp
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Individ- och familjeomsorgen - lägesrapport 2003 Sammanfattning   PDF
Eva Bergström, Ann-Britt Thulin
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år Individuellt anpassad samplanering – en framkomlig väg att förbättra vården för akutmottagningens mångbesökare? Sammanfattning   PDF
Mariann Olsson, Helen Hansagi, Ylva Tomson, Stefan Sjöberg
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Indoor Environmental Factors and Chronic Diseases in Swedish Pre-School Children – Risk factors and methodological issues investigated in a longitudinal study on airway diseases and autism spectrum disorders Detaljer   PDF
Malin Larsson
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Indsatsen mod tobak i Danmark Sammanfattning   PDF
Ulla Skovgaard Danielsen
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Infektionsutlöst autoimmunitet vid ME/CFS. En förklaringsmodell Sammanfattning   PDF
Jonas Blomberg
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Information om tekniska hjälpmedel på skånska kommuners hemsidor Sammanfattning   PDF
Oskar Krantz
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Information till alla om kostens betydelse för hälsa krävs för jämlik hälsa Sammanfattning   PDF
David Stenholtz
 
Vol 84, Nr 2 (2007): Stressmedicin Ingen vill ha hemlöshet – ändå har vi den Detaljer   PDF
Leif Stenberg, Lars Olov Bygren
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Inkomstfördelning, tillit och välfärdsstaten: en historisk tillbakablick Sammanfattning   PDF
Svante Prado
 
Vol 84, Nr 4 (2007): Organ- och vävnadsdonation Inledning Detaljer   PDF
Håkan Gäbel
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin Inledning: Sex avhandlingar med olika perspektiv på sjukfrånvaro, rehabilitering och förtidspension Detaljer   PDF
Ulla Gerner
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Insatser för personer med psykisk ohälsa inom etableringen i Uppsala län- nyanländas hälsa och etablering Sammanfattning   PDF
Annika Åhs, Achraf Daryani
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap i Uppsala – en kort presentation Sammanfattning   PDF
Marianne Carlsson
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle Inte längre ett komplement – om Sveriges stadsmissioners sociala arbete med utsatta personer Sammanfattning   PDF
Johan Vamstad
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Integration mot ohälsa.Äldre iranska kvinnor i Malmö. Sammanfattning   PDF
Finnur Magnusson, Mahin Kiwi
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Integrationspedagog – skapandet av en efterfrågad utbildning Sammanfattning   PDF
Maria Modin
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Integrativ hälso- och sjukvård i ett globalt perspektiv Sammanfattning   PDF
Torkel Falkenberg
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Intelligence and cardiovascular health. Epidemiological studies of Swedish men Detaljer   PDF
Karin Modig
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik Interkulturell öppning – en lång väg för att nå grundläggande förändringar av tysk psykiatri Sammanfattning   PDF
Mike Mösko
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer International comparisons of health care systems: Conceptual and methodological developments over half a century Sammanfattning   PDF
Björn Smedby, Ronald Andersen
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar INTERNATIONALISERING OCH GLOBALISERING I SOCIALT ARBETE Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Internationell flyktingsituation och svensk hälso- och sjukvård Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Internationella jämförelser av åtgärdbar dödlighet Sammanfattning   PDF
Ragnar Westerling
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Internationella jämförelser av hälso- och sjukvårdssystem. Utvecklingen av modeller och metoder under ett halvt sekel Sammanfattning   PDF
Björn Smedby, Ronald Andersen
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Internationellt Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 88, Nr 5 (2011): Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete Internationellt Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Intersektionalitet och funktionshinderforskning Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Intressanta nya publikationer Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 90, Nr 5 (2013): Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Introduktion av temanumret - Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Detaljer   PDF
Sven Bremberg
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Introduktion och bakgrund följeforskning: Existentiell betydelse av konst i vården på Stockholms Sjukhem Sammanfattning
Jonna Lappalainen
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Introduktion till Compassionfokuserad terapi och Compassion Mind Training Sammanfattning   PDF
Christina Andersson, Sofia Viotti
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Introduktion: Att vara i ett meningsfullt sammanhang är viktigt för hälsan Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad
 
Vol 84, Nr 2 (2007): Stressmedicin Introduktion: Stressmedicin – vad är det? Detaljer   PDF
Gunnar Ahlborg jr
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Introduktion: Tillit mellan människor Sammanfattning   PDF
Ylva Norén Bretzer, Kristina Holmgren
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Invandrade kvinnors hälsa i Sverige, - Om genus och etnicitet Sammanfattning   PDF
Isis Nyampame
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer InvandrarAkademin i Borås - Mångfaldens högskola Sammanfattning   PDF
Ulf Hanning
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Invandrarnas välfärd och hälsa. Diskriminering och integration på 90-talet Sammanfattning   PDF
Joachim Vogel, Michael Hjerm
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Invest in ME Research 2016 Sammanfattning   PDF
Henrik Fransson, Kerstin Heiling
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Investera i barns hälsa Detaljer   PDF
Peter Allebeck
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Islands kamp mot tobakens skador Sammanfattning   PDF
Sveinn Magnússon
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Jag känner ett ansvar för att Medvaro ska fortleva. Samtal med Karin Thalén, direktör Stockholms Sjukhem Sammanfattning   PDF
Madelene Gunnarsson
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne ... Sammanfattning   PDF
Ulrica Fritzson
 
Vol 97, Nr 2 (2020): Maskulinitet i förändring Jag lider av mental ohälsa men jag är inte mentalt svag. Om mäns möjligheter att berätta om psykiska problem. Sammanfattning   PDF
Stina Backman
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Jag ville se vad som fanns bortom Pyrenéerna: Intervju med konstnär Nacho Tatjer Sammanfattning   PDF
Madelene Gunnarsson
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Jämlik hälsa kräver nya arbetssätt i vården Sammanfattning   PDF
Sara Fritzell, Carin Bokedal, Anja Schultz, Bo Burström
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Jämlik hälsa – vad krävs för att nå från evidens till politik och praktik? Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 97, Nr 2 (2020): Maskulinitet i förändring Jämlikhet och hälsa med fokus på arbetslivet – erfarenheter från en internationell hälsovetenskaplig kurs Sammanfattning   PDF
Stig Vinberg, John Selander, Åsa Tjulin
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Jämlikhet – frihet - och lite broderskap - en diskussion utifrån teori och empiri Sammanfattning   PDF
Karin Melinder
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Jämlikhetsanden. Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen. Sammanfattning   PDF
Andreas Wilhelmsson
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Jämlikhetsarbete i praktiken – har vi kapacitet att arbeta effektivt med komplexa samhällsfrågor? Sammanfattning   PDF
Göran Henriksson, Åsa Lundqvist
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Job satisfaction, strain and stress of conscience among nurse assistants working in residential care Detaljer   PDF
Anneli Orrung Wallin
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Jordmån för ett framgångsrikt ANDT-förebyggande arbete inom den idéburna sektorn Sammanfattning   PDF
Susanna Geidne
 
Vol 96, Nr 6 (2019): Forskning och teori: Ett blandnummer Kafkaliknande förhandlingar med samhällsbesvärliga inom psykiatrin på 1930-och 40-talen Sammanfattning   PDF
Jan Halldin
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Kampen om Hälso- och sjukvårdens styrformer exemplifieras från psykiatrin Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa Kampen om sjukfrånvaron. En samhällspolitisk studie, samtidigt en millenniumthriller! Sammanfattning   PDF
Åke Thörn
 
Vol 96, Nr 5 (2019): Sjukförsäkringen i dag och i morgon Kan basinkomst lösa sjukförsäkringens legitimitetsproblem? Sammanfattning   PDF
Christian Ståhl
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Kan danskarna bidra till ett friskare Sverige? Sammanfattning   PDF
Sven-Olof Isacsson, Finn Diderichsen
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Kan en kortkurs i mindfulness ge långtidseffekt och sänka stressnivån? Sammanfattning   PDF
Ylva Liander Ankarcrona, Hugo Norell, Åsa Sandberg, Åsa Wulfsberg, Ann Frodi
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Kan en utökad samhällsorientering med fokus på studiebesök främja nyanländas hälsa? Sammanfattning   PDF
Maissa Al Adhami, Ragnar Westerling
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Kan jag få ett läkarintyg? - Erfarenheter av telefonrådgivning i primärvården Sammanfattning   PDF
Ulrika Müssener, Catarina Linderoth
 
Vol 97, Nr 2 (2020): Maskulinitet i förändring Kan man forska om pappor och föräldraskapsstöd utan genusteori? Sammanfattning
Tobias K. Axelsson
 
Vol 97, Nr 2 (2020): Maskulinitet i förändring Kan man forska om pappor och föräldraskapsstöd utan genusteori? Sammanfattning   PDF
Tobias K. Axelsson
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Kan man förstå socialt arbete? Sammanfattning   PDF
Ulla Beijer
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik Kan man utbilda i ”kulturell känslighet”? – erfarenheter från en metodutveckling i arbetsplatsanpassad utbildning Sammanfattning   PDF
Maria Sundvall
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Kan mindfulness bidra till en hållbar utveckling? Sammanfattning   PDF
Maria Elina Niemi
 
641 - 720 av 1485 komponeneter << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!