Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 97, Nr 5 och 6 (2020): Psykisk hälsa hos unga Historiskt perspektiv på ungas psykiska ohälsa. Medicinsk diskurs och självskattad hälsa under 1970- och 2010-talen Sammanfattning   PDF
Anna-Karin Larsson, Katja Boersma
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Hjem og arbejde for hjemløse og arbejdsløse EU medborgere: rumænske romaers erfaringer fra København og Malmø Sammanfattning   PDF
Camilla Ida Ravnbøl
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Hög förekomst av sömnproblem och trötthet hos flyktingar på SFI: konsekvenser för inlärning och hälsa Sammanfattning   PDF
Tina Eriksson-Sjöö, Solvig Ekblad, Göran Kecklund
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap Högskolan i Halmstad – en gränsöverskridande högskola för alla Sammanfattning   PDF
Lillemor R-M Hallberg
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Hotet mot det svenska samhällskontraktet – Hur tiggeri i Stockholm aktiverar det personliga moraliska ansvaret Sammanfattning   PDF
Erik Hansson
 
Vol 97, Nr 3 (2020): Nordic Health Promotion Research How is Health Promotion Research Undertaken in a Nordic Context? A Scoping Review of Doctoral Dissertations from 2008–2018 Sammanfattning   PDF
Andrea Eriksson, Heidi Myglegård Andersen, Charli Eriksson, Aud Johannessen, Nina Simonsen, Nicole Thualagant, Steffen Torp, Anne Trollvik, Bo J.A. Haglund
 
Vol 97, Nr 4 (2020): Samverkan för Agenda 2030 Hundra år sedan spanska sjukans härjningar Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Hur blir andras ungar våra barn? Sammanfattning   PDF
Abdulahi Cadaani, Mohamed Rage, Ann-Sofie Roberntz
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Hur förverkligas kommissionens arbete inom stadsplanering? Sammanfattning   PDF
Marianne Dock
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Hur hanterar kyrkorna den hotande klimatkrisen? Sammanfattning   PDF
Nils Egberg
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Hur har de ensamkommande barnen det i Sverige? Sammanfattning   PDF
Aycan Çelikaksoy, Eskil Wadensjö
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Hur kan det framtida arbetet kring hemlösas hälsa och levnadsvillkor samordnas bättre? Vilka andra grupper bör fokuseras? Sammanfattning   PDF
Margareta Olofsson, Birgitta Sevefjord
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Hur kan effekten av fortbildning värderas? Sammanfattning   PDF
Peter J Svensson, Erik Berntorp
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Hur kan hälso- och sjukvårdens insatser utvecklas för att minska sociala skillnader i hälsa? Sammanfattning   PDF
Margareta Kristenson
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Hur kan stödresurser understödja hållbart ledarskap bland chefer i vården? Sammanfattning   PDF
Lotta Dellve, Jörgen Andreasson, Göran Jutengren
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Hur kan vi utveckla ”Embodied Compassion” på våra arbetsplatser? Does out of our bodies means out of our minds? Sammanfattning   PDF
Eva Bojner Horwitz
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Hur länge ska de orka? – om hemlösa kvinnor i Stockholm Sammanfattning   PDF
Annette Rosengren
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Hur man mäter exponering för ultraviolett strålning i solljus Sammanfattning   PDF
Ulf Wester
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Hur mår nyanlända flyktingar med tillfälligt uppehållstillstånd? Sammanfattning   PDF
Linnea Johannesson, Ragnar Westerling
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Hur mår rikemansbarnen egentligen? Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 97, Nr 1 (2020): Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer Hur olika orsaker påverkar undersköterskor och sjuksköterskor val att sluta vid vårdavdelningar Sammanfattning   PDF
Andrea Eriksson, Patrik Vulkan
 
Vol 97, Nr 1 (2020): Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer Hur påverkar lednings- och samarbetsförhållanden över organisationsnivåer personalomsättning över tid? Sammanfattning   PDF
Lotta Dellve, Helena Håkansson
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Hur skall vi definiera Hälsa? Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Hur Storbritanniens regering förordar natur i hälsohänseende och exempel på hur detta implementeras Sammanfattning   PDF
William Bird
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Hur utemiljöer påverkar förskolebarns fysiska aktivitet och solexponering i olika landskap och klimat Sammanfattning   PDF
Cecilia Boldemann
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Hur vet vi om ojämlikhet i hälsa minskar? Sammanfattning   PDF
Anna Balkfors
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Hur vill vi dö? Snabbt, smärtfritt, sederad och med sällskap?: Den goda döden och konsekvenser för sjukvården Sammanfattning   PDF
Marit Karlsson, Anna Milberg
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Husläkare för patienter utan husrum Sammanfattning   PDF
Rolf Byström
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Hva er helsefremmende arbeidsplasser – og hvordan skapes det? Sammanfattning   PDF
Steffen Torp
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen I gränslandet mellan genotyp och fenotyp. Motsägelser i samband med prediktiv genetisk testning. Sammanfattning   PDF
Niclas Hagen
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin I gränssnittet mellan medicinsk praxis och försäkringsrättslig bedömning – perspektiv från olika aktörer Sammanfattning   PDF
Elsy Söderberg
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa I Marmotkommissionens kölvatten - initiativ och processer mot ojämlikhet i hälsa inom EU, WHO och enskilda länder Sammanfattning   PDF
Cristina Mattsson Lundberg
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD I närkamp med vårdmöte, kommunikation och kultur Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede I Roslagens famn Avancerad hemsjukvård i Norrtälje Sammanfattning   PDF
Marie Therese Kraft, Salme Marjattta Karjalainen
 
Vol 97, Nr 5 och 6 (2020): Psykisk hälsa hos unga I spåren av 90-talskris och coronapandemi: Ökad ekonomisk stress och psykisk ohälsa bland unga? Sammanfattning   PDF
Curt Hagquist, Jan-Eric Gustafsson
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården I väntan på Närdå? - Allmänhetens, patienternas och professionens syn på väntetider inom ortopedi Sammanfattning   PDF
Sofia Löfvendahl
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap I väntan på tandvård - Hur tandrötan blev politik Detaljer   PDF
Inger V Bülzingslöwen
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Idealtyper av Försäkringskassans rehabiliteringshandläggare Sammanfattning   PDF
Curt Edlund
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Idéburna organisationers ANDT- förebyggande arbete Detaljer   PDF
Charli Eriksson
 
Vol 82, Nr 2 (2005): Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling Identifiering av psykosociala riskfaktorer på BVC Sammanfattning   PDF
Marianne Cederblad, Börje Höök, Roland Berg
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre "Igår blev jag allergisk mot melon” - Barns berättande om allergi Sammanfattning   PDF
Petra Roll Bennet
 
Vol 94, Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD Implementering av en strukturerad behandlingsmodell vid barnmisshandel - ett tioårsperspektiv Sammanfattning   PDF
Cecilia Kjellgren, Doris Nilsson, Johanna Thulin
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Implementering av helsefremmende skoleprogram: Hva skal til for å lykkes? Sammanfattning   PDF
Grete Eide Rønningen, Steffen Torp
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Individ- och familjeomsorgen - lägesrapport 2003 Sammanfattning   PDF
Eva Bergström, Ann-Britt Thulin
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år Individuellt anpassad samplanering – en framkomlig väg att förbättra vården för akutmottagningens mångbesökare? Sammanfattning   PDF
Mariann Olsson, Helen Hansagi, Ylva Tomson, Stefan Sjöberg
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Indoor Environmental Factors and Chronic Diseases in Swedish Pre-School Children – Risk factors and methodological issues investigated in a longitudinal study on airway diseases and autism spectrum disorders Detaljer   PDF
Malin Larsson
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Indsatsen mod tobak i Danmark Sammanfattning   PDF
Ulla Skovgaard Danielsen
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Infektionsutlöst autoimmunitet vid ME/CFS. En förklaringsmodell Sammanfattning   PDF
Jonas Blomberg
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Information om tekniska hjälpmedel på skånska kommuners hemsidor Sammanfattning   PDF
Oskar Krantz
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Information till alla om kostens betydelse för hälsa krävs för jämlik hälsa Sammanfattning   PDF
David Stenholtz
 
Vol 84, Nr 2 (2007): Stressmedicin Ingen vill ha hemlöshet – ändå har vi den Detaljer   PDF
Leif Stenberg, Lars Olov Bygren
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Inkomstfördelning, tillit och välfärdsstaten: en historisk tillbakablick Sammanfattning   PDF
Svante Prado
 
Vol 84, Nr 4 (2007): Organ- och vävnadsdonation Inledning Detaljer   PDF
Håkan Gäbel
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin Inledning: Sex avhandlingar med olika perspektiv på sjukfrånvaro, rehabilitering och förtidspension Detaljer   PDF
Ulla Gerner
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Insatser för personer med psykisk ohälsa inom etableringen i Uppsala län- nyanländas hälsa och etablering Sammanfattning   PDF
Annika Åhs, Achraf Daryani
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap i Uppsala – en kort presentation Sammanfattning   PDF
Marianne Carlsson
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle Inte längre ett komplement – om Sveriges stadsmissioners sociala arbete med utsatta personer Sammanfattning   PDF
Johan Vamstad
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Integration mot ohälsa.Äldre iranska kvinnor i Malmö. Sammanfattning   PDF
Finnur Magnusson, Mahin Kiwi
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Integrationspedagog – skapandet av en efterfrågad utbildning Sammanfattning   PDF
Maria Modin
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Integrativ hälso- och sjukvård i ett globalt perspektiv Sammanfattning   PDF
Torkel Falkenberg
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Intelligence and cardiovascular health. Epidemiological studies of Swedish men Detaljer   PDF
Karin Modig
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik Interkulturell öppning – en lång väg för att nå grundläggande förändringar av tysk psykiatri Sammanfattning   PDF
Mike Mösko
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer International comparisons of health care systems: Conceptual and methodological developments over half a century Sammanfattning   PDF
Björn Smedby, Ronald Andersen
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar INTERNATIONALISERING OCH GLOBALISERING I SOCIALT ARBETE Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Internationell flyktingsituation och svensk hälso- och sjukvård Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Internationella jämförelser av åtgärdbar dödlighet Sammanfattning   PDF
Ragnar Westerling
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Internationella jämförelser av hälso- och sjukvårdssystem. Utvecklingen av modeller och metoder under ett halvt sekel Sammanfattning   PDF
Björn Smedby, Ronald Andersen
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Internationellt Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 88, Nr 5 (2011): Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete Internationellt Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Intersektionalitet och funktionshinderforskning Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 97, Nr 5 och 6 (2020): Psykisk hälsa hos unga Interventioner för att förebygga sömnbrist hos tonåringar: fokus på individ eller samhälle? Sammanfattning   PDF
Seren Bauducco, Katja Boersma
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Intressanta nya publikationer Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 90, Nr 5 (2013): Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Introduktion av temanumret - Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Detaljer   PDF
Sven Bremberg
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Introduktion och bakgrund följeforskning: Existentiell betydelse av konst i vården på Stockholms Sjukhem Sammanfattning
Jonna Lappalainen
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Introduktion till Compassionfokuserad terapi och Compassion Mind Training Sammanfattning   PDF
Christina Andersson, Sofia Viotti
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Introduktion: Att vara i ett meningsfullt sammanhang är viktigt för hälsan Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad
 
Vol 84, Nr 2 (2007): Stressmedicin Introduktion: Stressmedicin – vad är det? Detaljer   PDF
Gunnar Ahlborg jr
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Introduktion: Tillit mellan människor Sammanfattning   PDF
Ylva Norén Bretzer, Kristina Holmgren
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Invandrade kvinnors hälsa i Sverige, - Om genus och etnicitet Sammanfattning   PDF
Isis Nyampame
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer InvandrarAkademin i Borås - Mångfaldens högskola Sammanfattning   PDF
Ulf Hanning
 
641 - 720 av 1536 komponeneter << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!