Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Hälsoklyftorna vidgas i de nordiska ­länderna Sammanfattning   PDF
Bo JA Haglund, Bo Burström
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Hälsokommunikation på modersmål – gör den någon skillnad? Etablering, utveckling och utvärdering Sammanfattning   PDF
Katarina Löthberg, Björn Fryklund, Ragnar Westerling, Achraf Daryani, Martin Stafström
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Hälsolitteracitet - en kommunikativ utmaning för hälso- och sjukvården Sammanfattning   PDF
Josefin Wångdahl, Malena Lau, Pia Nordström, Anke Samulowitz, Lovisa Karlsson
 
Vol 84, Nr 2 (2007): Stressmedicin Hälsopolitiska planer och skeenden i Landstinget Västernorrland 1978 – 2004 Sammanfattning   PDF
Hjördis Rooth Möller, Barbro Forslin, Ella Sohlberg, Roland Andersson
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Hälsosamt åldrande – kräver aktivt ansvar av många aktörer Detaljer   PDF
Bo JA Haglund
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Hälsosamtal med 75-åringar i hemmet - en viktig del av distriktssköterskans förebyggande arbete Sammanfattning   PDF
Helena Sherman, Anita Karp, Susanne Söderhielm Blid, Sven Erik Wånell
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR Hälsosystem och HIV/AIDS-behandling - möjligheter och utmaningar Sammanfattning   PDF
Anna Thorson
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR Hälsosystemforskning för tillgång till verksamma antibiotika och minskad resistensutveckling – exempel från IHCARs forskning Sammanfattning   PDF
Cecilia Stålsby Lundborg, Göran Tomson
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin Hälsoundersökning av adoptivbarn Sammanfattning   PDF
Agnetha Meeuwisse
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Han som fick världen att lyssna Sammanfattning   PDF
Anders Nordström
 
Vol 96, Nr 6 (2019): Forskning och teori: Ett blandnummer Han som föreläste om barnförbjudna föräldrar, vilken angelägen förebild! Sammanfattning   PDF
Karl-Anders Karlsson
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Handbok i samverkansforskning Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Handikappomsorg Sammanfattning   PDF
Anna Qvarlander, Karin Flyckt, Peter Brusén
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Handledning för samverkan. Exempel från en familjecentral Sammanfattning   PDF
Monica Hartzell
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Handledning och framtidens forskare Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Hänger politikerna med? Sammanfattning   PDF
Jan Linde
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Hans Gösta Rosling – en kort biografi Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Hans Rosling, Afghanistan, SAK och ensamkommande afghanska ungdomar Sammanfattning   PDF
Bengt Kristiansson
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Hans Rosling och bildandet av svenska Médecins Sans Frontières (MSF)/Läkare Utan Gränser Sammanfattning   PDF
Ann Lindstrand, Stefan Swartling Peterson, Johan von Schreeb
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Hans Rosling som förebild Sammanfattning   PDF
Sven Hagströmer
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Hans Rosling som humanist Sammanfattning   PDF
Lars Klareskog
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Har genus en roll i förskrivningen av läkemedel? Sammanfattning   PDF
Therese Kardakis
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Har Malmökommissionen gjort några avtryck i Malmö stad? Sammanfattning   PDF
Anna Balkfors, Eva Renhammar
 
Vol 97, Nr 1 (2020): Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer Har organisatoriska förutsättningar och ledarskapsstrategier betydelse för att främja låg sjukfrånvaro inom hälso- och sjukvården? Sammanfattning   PDF
Sara Larsson Fällman, Agneta Kullén Engström
 
Vol 84, Nr 3 (2007): Välfärd och välbefinnande Har plats betydelse för hälsa? Sammanfattning   PDF
Cecilia Kjellman
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Har samhället blivit för tråkigt? Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Har vi råd att inte arbeta förebyggande? Hälsoekonomiska analyser som prioriteringsunderlag Sammanfattning   PDF
Inna Feldman, Pia Johansson, Lars Hagberg, Kjell Ola Engman
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Haschavgiftningsprogrammet vid Maria Ungdom Sammanfattning   PDF
Birgitta Petrell, Arne Nordberg
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Health 2020 – achieving health and development in today’s Europe Sammanfattning   PDF
Zsuzsanna Jakab, Agis D. Tsouros
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Health 2020 – att uppnå hälsa och utveckling i dagens Europa Sammanfattning   PDF
Zsuzsanna Jakab, Agis D. Tsouros
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Health and development: scenario in top and bottom 20*2 countries Sammanfattning   PDF
Koustuv Dalal
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Health-Promoting Leadership: A Study of the Concept and Critical Conditions for Implementation and Evaluation Detaljer   PDF
Andrea Eriksson
 
Vol 88, Nr 5 (2011): Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete Healthy Workplaces – Factors of importance for employee health and organizational production Detaljer   PDF
Malin Lohela Karlsson
 
Vol 97, Nr 1 (2020): Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer Hello music lovers! Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Helse-, sykdoms- og arbeidsevnebe-greper i den nye arbeids- og velferdsetaten i Norge Sammanfattning   PDF
Hans Magnus Solli
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Hemlösas hälsa och dödlighet utifrån ett genderperspektiv Detaljer   PDF
Ulla Beijer
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Hemlösas män och kvinnors sjukhusvård Sammanfattning   PDF
Ulla Beijer
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Hemlösas munhälsa Sammanfattning   PDF
Lars Frithiof, Patricia De Palma
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Hemlöshet i Stockholm under tre decennier Sammanfattning   PDF
Gunnar Ågren
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Hemlöshetens politik Sammanfattning   PDF
Cecilia Hansen Löfstrand
 
Vol 96, Nr 6 (2019): Forskning och teori: Ett blandnummer Hemtjänst i gamla hjulspår - äldres erfarenheter av att komma hem från sjukhus Sammanfattning   PDF
Mairon Johansson
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Hepatit C-behandling till personer som injicerar droger – vilken prioritet bör vi ge denna grupps behov och på vilka grunder? Sammanfattning   PDF
Karl de Fine Licht
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Hinder och möjligheter för arbetet med hemlösa inom socialtjänsten Sammanfattning   PDF
Claudette Skilving
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Historia och nuläge om svensk trafiksäkerhet Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Hjem og arbejde for hjemløse og arbejdsløse EU medborgere: rumænske romaers erfaringer fra København og Malmø Sammanfattning   PDF
Camilla Ida Ravnbøl
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Hög förekomst av sömnproblem och trötthet hos flyktingar på SFI: konsekvenser för inlärning och hälsa Sammanfattning   PDF
Tina Eriksson-Sjöö, Solvig Ekblad, Göran Kecklund
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap Högskolan i Halmstad – en gränsöverskridande högskola för alla Sammanfattning   PDF
Lillemor R-M Hallberg
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Hotet mot det svenska samhällskontraktet – Hur tiggeri i Stockholm aktiverar det personliga moraliska ansvaret Sammanfattning   PDF
Erik Hansson
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Hur blir andras ungar våra barn? Sammanfattning   PDF
Abdulahi Cadaani, Mohamed Rage, Ann-Sofie Roberntz
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Hur förverkligas kommissionens arbete inom stadsplanering? Sammanfattning   PDF
Marianne Dock
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Hur hanterar kyrkorna den hotande klimatkrisen? Sammanfattning   PDF
Nils Egberg
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Hur har de ensamkommande barnen det i Sverige? Sammanfattning   PDF
Aycan Çelikaksoy, Eskil Wadensjö
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Hur kan det framtida arbetet kring hemlösas hälsa och levnadsvillkor samordnas bättre? Vilka andra grupper bör fokuseras? Sammanfattning   PDF
Margareta Olofsson, Birgitta Sevefjord
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Hur kan effekten av fortbildning värderas? Sammanfattning   PDF
Peter J Svensson, Erik Berntorp
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Hur kan hälso- och sjukvårdens insatser utvecklas för att minska sociala skillnader i hälsa? Sammanfattning   PDF
Margareta Kristenson
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Hur kan stödresurser understödja hållbart ledarskap bland chefer i vården? Sammanfattning   PDF
Lotta Dellve, Jörgen Andreasson, Göran Jutengren
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Hur kan vi utveckla ”Embodied Compassion” på våra arbetsplatser? Does out of our bodies means out of our minds? Sammanfattning   PDF
Eva Bojner Horwitz
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Hur länge ska de orka? – om hemlösa kvinnor i Stockholm Sammanfattning   PDF
Annette Rosengren
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Hur man mäter exponering för ultraviolett strålning i solljus Sammanfattning   PDF
Ulf Wester
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Hur mår nyanlända flyktingar med tillfälligt uppehållstillstånd? Sammanfattning   PDF
Linnea Johannesson, Ragnar Westerling
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Hur mår rikemansbarnen egentligen? Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 97, Nr 1 (2020): Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer Hur olika orsaker påverkar undersköterskor och sjuksköterskor val att sluta vid vårdavdelningar Sammanfattning   PDF
Andrea Eriksson, Patrik Vulkan
 
Vol 97, Nr 1 (2020): Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer Hur påverkar lednings- och samarbetsförhållanden över organisationsnivåer personalomsättning över tid? Sammanfattning   PDF
Lotta Dellve, Helena Håkansson
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Hur skall vi definiera Hälsa? Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Hur Storbritanniens regering förordar natur i hälsohänseende och exempel på hur detta implementeras Sammanfattning   PDF
William Bird
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Hur utemiljöer påverkar förskolebarns fysiska aktivitet och solexponering i olika landskap och klimat Sammanfattning   PDF
Cecilia Boldemann
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Hur vet vi om ojämlikhet i hälsa minskar? Sammanfattning   PDF
Anna Balkfors
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Hur vill vi dö? Snabbt, smärtfritt, sederad och med sällskap?: Den goda döden och konsekvenser för sjukvården Sammanfattning   PDF
Marit Karlsson, Anna Milberg
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Husläkare för patienter utan husrum Sammanfattning   PDF
Rolf Byström
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Hva er helsefremmende arbeidsplasser – og hvordan skapes det? Sammanfattning   PDF
Steffen Torp
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen I gränslandet mellan genotyp och fenotyp. Motsägelser i samband med prediktiv genetisk testning. Sammanfattning   PDF
Niclas Hagen
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin I gränssnittet mellan medicinsk praxis och försäkringsrättslig bedömning – perspektiv från olika aktörer Sammanfattning   PDF
Elsy Söderberg
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa I Marmotkommissionens kölvatten - initiativ och processer mot ojämlikhet i hälsa inom EU, WHO och enskilda länder Sammanfattning   PDF
Cristina Mattsson Lundberg
 
Vol 91, Nr 2 (2014): Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD I närkamp med vårdmöte, kommunikation och kultur Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede I Roslagens famn Avancerad hemsjukvård i Norrtälje Sammanfattning   PDF
Marie Therese Kraft, Salme Marjattta Karjalainen
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården I väntan på Närdå? - Allmänhetens, patienternas och professionens syn på väntetider inom ortopedi Sammanfattning   PDF
Sofia Löfvendahl
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap I väntan på tandvård - Hur tandrötan blev politik Detaljer   PDF
Inger V Bülzingslöwen
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Idealtyper av Försäkringskassans rehabiliteringshandläggare Sammanfattning   PDF
Curt Edlund
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Idéburna organisationers ANDT- förebyggande arbete Detaljer   PDF
Charli Eriksson
 
Vol 82, Nr 2 (2005): Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling Identifiering av psykosociala riskfaktorer på BVC Sammanfattning   PDF
Marianne Cederblad, Börje Höök, Roland Berg
 
561 - 640 av 1452 komponeneter << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!