Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Genus som identitet och normerande struktur i relation till kvinnors konsumtion av alkohol och alkoholproblem. Sammanfattning   PDF
Gunnel Hensing
 
Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska skillnader i psykisk hälsa Geografiska skillnader i psykisk hälsa Detaljer   PDF
Lena Andersson
 
Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska skillnader i psykisk hälsa Geografiska skillnader i psykisk hälsa – samband med socioekonomisk position Sammanfattning   PDF
Lena Andersson
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Global hälsa nyckel till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Sammanfattning   PDF
Peter Friberg, Tobias Alfven, Daniel Hellden, Maria Nilsson, Helena Nordenstedt, Göran Tomson
 
Vol 97, Nr 3 (2020): Nordic Health Promotion Research Global Warming, a Major Challenge for Health Promotion Research Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 96, Nr 4 (2019): Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt Globala perspektiv på våld i nära relationer - en granskning av doktorsavhandlingar vid Karolinska Institutet, Sverige. Sammanfattning   PDF
Leah Okenwa-Emegwa
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Gör det omöjliga möjligt – en introduktion Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Göteborgs arbete för jämlikhet och social hållbarhet Sammanfattning   PDF
Peter Molin
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Gränsöverskridande socialmedicin: vård av finska sjuka barn i Sverige 1942–1949 Sammanfattning   PDF
Karin Zetterqvist Nelson
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Gröna miljöer och hälsa - hur mäter man effekterna? Sammanfattning   PDF
Jonas Björk
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Groruddalssatsningen i Oslo kommune - en helsepolitisk analyse Sammanfattning   PDF
Silje Skagen
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Gross National Happiness – jämlikhet och intersektionalitet i ett holistiskt paradigm Sammanfattning   PDF
Anna Rosengren
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap Grupphandledning i omvårdnad utmanar sjuksköterskans kompetens Sammanfattning   PDF
Barbro Arvidsson
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Guiding environmental dimensions for outdoor play Sammanfattning   PDF
Fredrika Mårtensson
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Gunnar Lindgrens och Lundainstitutionens betydelse för säkerhetsarbetet Sammanfattning   PDF
Leif Svanström
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Hållbar samverkan som motor för hållbar utveckling: lärosäten och det omgivande samhället i samspel för en bättre värld Sammanfattning   PDF
Peter Dobers, Jonas Stier
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Hållbar skolutveckling för lärande och hälsa – likvärdighet och kvalitet genom stödjande skolkultur och stödbaserad inkludering Sammanfattning   PDF
Nihad Bunar
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Hållbarhet, hälsa och hemberedskap: Berättelser om när klimatkrisen blåste in i svensk glesbygd Sammanfattning   PDF
Erika Wall, Linda Kvarnlöf
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Hållbart ledarskap i komplexa organisationer och verksamheter Sammanfattning   PDF
Christin Mellner, Gunnar Aronsson
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Hälsa är konst: Inledning Sammanfattning   PDF
Ann Magnusson
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Hälsa bland män i glesbygdskommuner Sammanfattning   PDF
Anna-Karin Johansson
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Hälsa, livsvillkor och sjukvårdsutnyttjande bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper Sammanfattning   PDF
Bo Burström, Anja Schultz, Kristina Burström, Sara Fritzell, Robert Irestig, Janne Jensen, Niels Lynöe, Anneli Marttila, Sun Sun
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Hälsa och arbetsvillkor – hinder för kvinnliga ledare i mikroföretag? Sammanfattning   PDF
Stig Vinberg
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Hälsa och ekonomi – ett företagarperspektiv Sammanfattning   PDF
Andreas Backlund
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Hälsa och livsvillkor bland hemlösa Sammanfattning   PDF
Robert Irestig, Niels Lynöe, Sun Sun, Kristina Burström
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Hälsa och sociala bestämningsfaktorer bland flickor och pojkar i Sverige:med fokus på föräldrahärkomst Sammanfattning   PDF
Heidi Carlerby
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle Hälsa och sociala relationer bland organiserade ungdomar - Integration och selektion Sammanfattning   PDF
Anders Valdemar Kassman, Åsa Kneck
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Hälsa som praktik: En reflektion över relationen mellan begreppet hälsa och konstnärlig metod utifrån premissen om ett bejakande förhållningssätt till smärta Sammanfattning   PDF
Johanna Willenfelt
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv Hälsa, vård och helande – Antropologiska perspektiv Detaljer   PDF
Carola Skott, Johan Wedel
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Hälsa, vård och tillväxt Välfärdspolitiska rådets rapport 2004 Detaljer   PDF
Gina Bergström
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Hälsan bland hemlösa och andra socialt och ekonomiskt utsatta grupper Detaljer   PDF
Bo Burström
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Hälso- och sjukvård. Lägesrapport 2003 Sammanfattning   PDF
Pia Maria Jonsson, Agneta Ekman, Bengt Göran Emtinger, Örjan Ericsson, Stefan Håkansson
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Hälso- och sjukvården ur ett strukturellt perspektiv Sammanfattning   PDF
Bo Burström
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR Hälso- och sjukvårdsforskning i ett internationellt perspektiv Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 82, Nr 2 (2005): Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling Hälso- och sjukvårdsforskningens framväxt och utveckling Sammanfattning   PDF
Björn Smedby
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Hälsoekonomi -- en vetenskapsgren i tillväxt Sammanfattning   PDF
Marianne Hanning
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Hälsofrämjande arbetsmiljö – en framgångsfaktor för god vård Sammanfattning   PDF
Marcus Strömgren, Lotta Dellve, Andrea Eriksson
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Hälsofrämjande äventyr med naturen som distraktion Sammanfattning   PDF
Fredrika Mårtensson
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Hälsofrämjande introduktion - en teoretisk genomgång med praktiska implikationer Sammanfattning   PDF   PDF
Karin Johansson Blight, Fredrik Lindencrona
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Hälsofrämjande naturupplevelser ett instrument att utjämna ojämlikhet i hälsa? Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Hälsofrämjande processer som drivkraft för hållbar utveckling Sammanfattning   PDF
Johan Hallberg
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Hälsoklyftorna vidgas i de nordiska ­länderna Sammanfattning   PDF
Bo JA Haglund, Bo Burström
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Hälsokommunikation på modersmål – gör den någon skillnad? Etablering, utveckling och utvärdering Sammanfattning   PDF
Katarina Löthberg, Björn Fryklund, Ragnar Westerling, Achraf Daryani, Martin Stafström
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Hälsolitteracitet - en kommunikativ utmaning för hälso- och sjukvården Sammanfattning   PDF
Josefin Wångdahl, Malena Lau, Pia Nordström, Anke Samulowitz, Lovisa Karlsson
 
Vol 84, Nr 2 (2007): Stressmedicin Hälsopolitiska planer och skeenden i Landstinget Västernorrland 1978 – 2004 Sammanfattning   PDF
Hjördis Rooth Möller, Barbro Forslin, Ella Sohlberg, Roland Andersson
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Hälsosamt åldrande – kräver aktivt ansvar av många aktörer Detaljer   PDF
Bo JA Haglund
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Hälsosamtal med 75-åringar i hemmet - en viktig del av distriktssköterskans förebyggande arbete Sammanfattning   PDF
Helena Sherman, Anita Karp, Susanne Söderhielm Blid, Sven Erik Wånell
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR Hälsosystem och HIV/AIDS-behandling - möjligheter och utmaningar Sammanfattning   PDF
Anna Thorson
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR Hälsosystemforskning för tillgång till verksamma antibiotika och minskad resistensutveckling – exempel från IHCARs forskning Sammanfattning   PDF
Cecilia Stålsby Lundborg, Göran Tomson
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin Hälsoundersökning av adoptivbarn Sammanfattning   PDF
Agnetha Meeuwisse
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Han som fick världen att lyssna Sammanfattning   PDF
Anders Nordström
 
Vol 96, Nr 6 (2019): Forskning och teori: Ett blandnummer Han som föreläste om barnförbjudna föräldrar, vilken angelägen förebild! Sammanfattning   PDF
Karl-Anders Karlsson
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Handbok i samverkansforskning Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Handikappomsorg Sammanfattning   PDF
Anna Qvarlander, Karin Flyckt, Peter Brusén
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Handledning för samverkan. Exempel från en familjecentral Sammanfattning   PDF
Monica Hartzell
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Handledning och framtidens forskare Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Hänger politikerna med? Sammanfattning   PDF
Jan Linde
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Hans Gösta Rosling – en kort biografi Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Hans Rosling, Afghanistan, SAK och ensamkommande afghanska ungdomar Sammanfattning   PDF
Bengt Kristiansson
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Hans Rosling och bildandet av svenska Médecins Sans Frontières (MSF)/Läkare Utan Gränser Sammanfattning   PDF
Ann Lindstrand, Stefan Swartling Peterson, Johan von Schreeb
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Hans Rosling som förebild Sammanfattning   PDF
Sven Hagströmer
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Hans Rosling som humanist Sammanfattning   PDF
Lars Klareskog
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Har genus en roll i förskrivningen av läkemedel? Sammanfattning   PDF
Therese Kardakis
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Har Malmökommissionen gjort några avtryck i Malmö stad? Sammanfattning   PDF
Anna Balkfors, Eva Renhammar
 
Vol 97, Nr 1 (2020): Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer Har organisatoriska förutsättningar och ledarskapsstrategier betydelse för att främja låg sjukfrånvaro inom hälso- och sjukvården? Sammanfattning   PDF
Sara Larsson Fällman, Agneta Kullén Engström
 
Vol 84, Nr 3 (2007): Välfärd och välbefinnande Har plats betydelse för hälsa? Sammanfattning   PDF
Cecilia Kjellman
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Har samhället blivit för tråkigt? Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Har vi råd att inte arbeta förebyggande? Hälsoekonomiska analyser som prioriteringsunderlag Sammanfattning   PDF
Inna Feldman, Pia Johansson, Lars Hagberg, Kjell Ola Engman
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Haschavgiftningsprogrammet vid Maria Ungdom Sammanfattning   PDF
Birgitta Petrell, Arne Nordberg
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Health 2020 – achieving health and development in today’s Europe Sammanfattning   PDF
Zsuzsanna Jakab, Agis D. Tsouros
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Health 2020 – att uppnå hälsa och utveckling i dagens Europa Sammanfattning   PDF
Zsuzsanna Jakab, Agis D. Tsouros
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Health and development: scenario in top and bottom 20*2 countries Sammanfattning   PDF
Koustuv Dalal
 
Vol 97, Nr 5 och 6 (2020): Psykisk hälsa hos unga Health for future: self-rated health and social status among adolescents Sammanfattning   PDF
Junia Joffer
 
Vol 97, Nr 3 (2020): Nordic Health Promotion Research Health Promotion in Denmark: from Critical Potential to Individualisation and Marginalisation Sammanfattning   PDF
Betina Dybbroe
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Health-Promoting Leadership: A Study of the Concept and Critical Conditions for Implementation and Evaluation Detaljer   PDF
Andrea Eriksson
 
Vol 88, Nr 5 (2011): Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete Healthy Workplaces – Factors of importance for employee health and organizational production Detaljer   PDF
Malin Lohela Karlsson
 
Vol 97, Nr 1 (2020): Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer Hello music lovers! Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Helse-, sykdoms- og arbeidsevnebe-greper i den nye arbeids- og velferdsetaten i Norge Sammanfattning   PDF
Hans Magnus Solli
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Hemlösas hälsa och dödlighet utifrån ett genderperspektiv Detaljer   PDF
Ulla Beijer
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Hemlösas män och kvinnors sjukhusvård Sammanfattning   PDF
Ulla Beijer
 
561 - 640 av 1559 komponeneter << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!