Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Ensamkommande barn och ungdomar placerade inom Statens institutionsstyrelse (SiS) Sammanfattning   PDF
Catrine Kaunitz, Jenny Jakobsson
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Ensamkommande barns placering vid SiS särskilda ungdomshem: Vilka placeras, hur mår de och vilka insatser får de? Sammanfattning   PDF
Mehdi Ghazinour, Malin Malin Eriksson, Malin Eklund Wimelius
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad
 
Vol 97, Nr 2 (2020): Maskulinitet i förändring Ensamkommande ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem – en riskgrupp? Sammanfattning   PDF
Mikael Dahlberg
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Epidemins aktörer. Patientkollektiv som maktfaktor: exemplet hiv/aids Sammanfattning   PDF
David Thorsén
 
Vol 82, Nr 2 (2005): Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling Epidemiologisk forskning om barn – vad har gjorts och vad kan göras? Sammanfattning   PDF
Måns Rosén
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Epidemiologiska studier på långloppsåkare på skidor – deltagare i Vasaloppet 1955-2010 Sammanfattning   PDF
Ulf Hållmarker
 
Vol 98, Nr 1 (2021): Corona och det civila samhället Erfarenheter från Region Stockholms telefonlinje om covid-19 på olika språk - Interkulturell kommunikation i samarbete mellan vård och civilsamhälle Sammanfattning   PDF
Sofie Bäärnhielm, Baidar Al-Ammari, Haibe Hussein
 
Vol 84, Nr 2 (2007): Stressmedicin Erfarenheter som rehabiliteringskonsult i Sverige Detaljer   PDF
Jan Rydberg
 
Vol 96, Nr 4 (2019): Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt Erving Goffman och den tillgjorda människan Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Etik, funktionshinder och medaktörskap i media - en kvalitativ innehållsanalys Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv, Per Olof Larsson, Håkan Högberg, Jörgen Lundälv
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Etik och politik i epidemibekämpning Sammanfattning   PDF
Motzi Eklöf
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Etik och reflektion om dödlighet Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre Etiologiska subtyper och riskfaktorprofil vid ischemisk stroke före 70 års ålder: Resultat från the Salgrenska Academy Study on Ischemic Stroke Sammanfattning   PDF
Katarina Jood, Christian Blomstrand, Christina Jern
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Etiska aspekter av osäker vetenskap och vaccinkontroverser: konstruktivistiska bidrag Sammanfattning   PDF
Morten Sager
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Etiska aspekter på vaccination – ett medicinskt perspektiv Sammanfattning   PDF
Anders Lindberg
 
Vol 96, Nr 6 (2019): Forskning och teori: Ett blandnummer Etiska dilemman i kvalitativ forskning Sammanfattning   PDF
Per Olof Larsson
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Etiska dilemman i samband med vaccination mot HPV Sammanfattning   PDF
Marie Gunnel Oscarsson
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Etiska utmaningar i livets slutskede Sammanfattning   PDF
Daniel Brattgård
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Etnografi som stöd för kunskap om kultur och sammanhang vid psykiatrisk diagnostik Sammanfattning   PDF
Sofie Bäärnhielm
 
Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska skillnader i psykisk hälsa Etnologisk analys av etiska problem inom hälso- och sjukvården. En sammanfattning av en avhandling Detaljer   PDF
Kristofer Hansson
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Etnologiska analyser fördjupar medicinens praktik Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Ett betydande steg mot en renare värld Sammanfattning   PDF
Elisabeth Rosenborg, Björn Idar, Bo J.A. Haglund
 
Vol 84, Nr 2 (2007): Stressmedicin Ett hälsosammare arbetsliv – Vägledning för goda psykosociala arbetsförhållanden Sammanfattning   PDF
Annemarie Hultberg
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Ett litet steg för läkarkåren – ett stort steg för sjukskrivningsprocessen Sammanfattning   PDF
Jan Larsson
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Ett möjligt uppdrag Sammanfattning   PDF
Martin Valfridsson
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Ett något övermättat praktverk om Ersta diakonis historia Sammanfattning   PDF
Jan Halldin
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Ett nationellt nätverk för cannabisbehandlare Sammanfattning   PDF
Ann-Sofie Nordenberg
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Ett samhällsproblem kräver i första hand samhälleliga lösningar Sammanfattning   PDF
Hans Swärd
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa Ett starkt reportage om flykt, asyl och hjälpare Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Ett steg in i samtidskonsten Sammanfattning   PDF
Sophie Allgårdh
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Ett tandvårdsperspektiv på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet – exempel på kariesprevention från Västra Götaland Sammanfattning   PDF
Katharina Wretlind, Lars Gahnberg
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri EU-initiativ för att påverka Romernas situation Sammanfattning   PDF
Soraya Post
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri EU-medborgarna, tiggeriet och den synliga nöden – en kunskapsöversikt Sammanfattning   PDF
Hans Gösta Folke Swärd
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri EU-migranternas vårdsituation Sammanfattning   PDF
Johannes Mosskin
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Europeiska baptisters arbete med romer i Rumänien och Bulgarien Sammanfattning   PDF
Christer Daelander
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Evidens för diagnostik och behandling av ADHD – Om ett SBU-projekt Sammanfattning   PDF
Lars Jacobsson
 
Vol 97, Nr 5 och 6 (2020): Psykisk hälsa hos unga Existens och psykisk hälsa – om hur liv och levnad förhåller sig till hälsa och ohälsa Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Existentiell betydelse av konst i vården: Utdrag ur föredrag på Stockholms Sjukhem den 23 november 2017 av Jonna Lappalainen Sammanfattning   PDF
Jonna Lappalainen
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Existentiell kris – varför behöver den beforskas? Sammanfattning   PDF
Peter Strang
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Existentiell osäkerhet ökar sårbarheten för psykisk ohälsa –analys av hälsosamtal bland vuxna asylsökande och kvalitativa intervjuer med flyktingar Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad, Julia Lindgren, Maria Asplund, Bo Burström
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Existentiellt ledarskap Sammanfattning   PDF
Anna Rosengren
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Fakta som musik Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre Faktorer som kan påverka tidig återgång till arbete efter stroke Sammanfattning   PDF
Gerd Andersson
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin Fallrisikovurdering i alderspensjonisters hjem: Implikasjoner for praksis? Sammanfattning   PDF
Jorid Grimeland, Astrid Bergland
 
Vol 88, Nr 2 (2011): Familjecentral som föräldrastöd Familjecentralen. Mervärde för alla föräldrar genom samlokalisering? Sammanfattning   PDF
Agneta Abrahamsson, Vibeke Bing
 
Vol 88, Nr 2 (2011): Familjecentral som föräldrastöd Familjecentralen som modern välfärdsarena Sammanfattning   PDF
Cecilia Lindskov
 
Vol 88, Nr 2 (2011): Familjecentral som föräldrastöd Familjecentraler i Jönköping Dåtid – nutid – framtid Sammanfattning   PDF
Gunvor Runesson, Erik Wargren
 
Vol 88, Nr 2 (2011): Familjecentral som föräldrastöd Familjecentraler i perspektivet av välfärdsprinciper Sammanfattning   PDF
Carola Aili
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Familjen Roslings nyord Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Farsor & Morsor på stan som vuxna förebilder på helgnätter till barn och tonåringar på driv Sammanfattning   PDF
Helen Lind Jaktlund
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? FATTIGDOM OCH VÄLFÄRDSSKYDDSNÄTEN Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Fina flickor och alkohol, - Folkhälsa – bevarande av kvinnors underordning? Sammanfattning   PDF
Jessika Svensson, Anna Månsdotter
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Finns särskilt utsatta grupper för dödsfall i trafiken? Sammanfattning   PDF
Bjarne Roland Jansson, Marlene Stenbacka
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Fjärilsdansen Sammanfattning   PDF
Stig Larsson
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Fler öppna prioriteringslistor Detaljer   PDF
Per Rosén
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Flera generationer av klimatsvek Sammanfattning   PDF
Martin Hultman
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Flervetenskaplighet och delaktighet i habiliteringen Sammanfattning   PDF
Jörgen Valdemar Lundälv
 
Vol 83, Nr 5-6 (2006): Väntetider i vården Flödesmodellen Version 1.0 Individbaserad verksamhetsuppföljning inom hälsooch sjukvård med hjälp av en generisk processodell - flödesmodellen Sammanfattning   PDF
Jan Lindmark, Mattis Elg
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Flyktingskap och hälsa - initiativ och engagemang för att främja hälsan. Sammanfattning   PDF
Ragnar Westerling
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Fokus på grupper – om kollektiva möten och kunskap Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 96, Nr 5 (2019): Sjukförsäkringen i dag och i morgon Följsamhet som styrningsideal hos Försäkringskassan - ett hot mot rättssäkerheten? Sammanfattning   PDF
Kerstin Jacobsson, Ida Seing, Katarina Hollertz
 
Vol 98, Nr 1 (2021): Corona och det civila samhället Folkbildning som krishantering och krishantering som folkbildning Sammanfattning   PDF
Lina Rahm
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Folkhälsa Sammanfattning   PDF
Maria Danielsson
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Folkhälsa, jämlik hälsa och folkhälsoutbildning Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Folkhälsa och sociala förhållanden Sammanfattning   PDF
Danuta Biterman
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle Folkhälsa och svenskt civilsamhälle – några introducerande aspekter Sammanfattning   PDF
Magnus Olof Erik Karlsson
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Folkhälsan i stormens öga Sammanfattning   PDF
Margareta Persson
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Folkhälsan måste sättas i första rummet - statlig satsning krävs Sammanfattning   PDF
Guldbrand Skjönberg, Leif Svanström
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Folkhälsoarbetet behöver idéburna organisationer Sammanfattning   PDF
Jan Linde
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Folkhälsoarbetets historia i socialmedicinsk belysning Sammanfattning   PDF
Andreas Vilhelmsson
 
Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska skillnader i psykisk hälsa Folkhälsoarbetets mål I: Den relevanta individvariabeln Sammanfattning   PDF
Bengt Brülde
 
Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska skillnader i psykisk hälsa Folkhälsoarbetets mål II: Det distributiva målet Sammanfattning   PDF
Bengt Brülde
 
Vol 90, Nr 5 (2013): Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Folkhälsoekonomiska aspekter på klamydia och andra STIs - risk, prevention och resursallokering Detaljer   PDF
Charlotte Deogan
 
Vol 91, Nr 4 (2014): Nummer 4, 2014 Folkhälsopolitik prioriterad? Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Folkhälsostudenters röster om folkhälsoutbildningen, anställningsbarhet och framtida arbetsmarknaden Sammanfattning   PDF
Louise Persson, Malin Knutz
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Folkhälsoutbildning i entreprenörskap – kan en pantomat bli en del av samhällsutvecklingen? Sammanfattning   PDF
Åsa Tjulin, Liselotte Noren
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Folkhälsovetenskap i högre utbildning – olika perspektiv Sammanfattning   PDF
Per Tillgren
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Folkhälsovetenskap – ett integrerat ämne, och en inriktning i det interprofessionella masterprogrammet vid Medicinsk fakultet, Linköpings universitet Sammanfattning   PDF
Elaine Sjögren, Agneta Kullberg, Margareta Kristenson
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Folkhälsovetenskaplig utbildning på distans med unik profil för framtiden Sammanfattning   PDF
Alexandra Krettek, Sakari Suominen
 
401 - 480 av 1559 komponeneter << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!