Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Det handlar om jämlik hälsa (SOU 2016:55) – några kommentarer och förslag Sammanfattning   PDF
Göran Dahlgren
 
Vol 88, Nr 2 (2011): Familjecentral som föräldrastöd Det har både blivit lättare och svårare – om det nya i att arbeta på familjecentraler Sammanfattning   PDF
Vibeke Bing, Kerstin Johannesson, Maggie Stål, Anna Huzell Espling, Maja Henriksson, Marie Tornbjer Tullberg, Anette Virdebo, Lena Briland, Kristina Lindsted, Agneta Abrahamsson
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Det liberala medborgarskapets begränsningar Sammanfattning   PDF
Kristofer Hansson
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Det nationella programmet för skadeförebyggande arbete – uppgång och fall Sammanfattning   PDF
Guldbrand Skjönberg
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Det nya samspelet mellan olika vetenskapstraditioner Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Det sociala kapitalet 100 år Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Det spelar roll vad arbetsledare gör Sammanfattning   PDF
Simon Elvnäs, Nathalie Robert Edgar
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Det våldsamma mötets fenomenologi - om hot och våld i psykiatrisk vård Detaljer   PDF
Gunilla Carlsson
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Det våras för lyckoforskningen Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Det ”transkulturella sjukvårdsmötet” – erfarenheter bland somaliska flyktingar och läkare i Sverige Sammanfattning   PDF
Kristian Svenberg
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Determinants of Depressive Symptoms in Adolescents. The Role of Sexual Harassment and Implications for Preventive Interventions Sammanfattning   PDF
Heléne Zetterström Dahlqvist
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Diagnos- och behandlingskarriärer inom Barn- och ungdomspsykiatrin - En studie av 20 ungdomar som inte går till skolan Sammanfattning   PDF
Rikard Eriksson, Hans Ek
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Diagnosens Janusansikte: exemplet adhd. En livsberättelse om oro, sökandet efter kontroll och sammanbrott Sammanfattning   PDF
Mattias Nilsson Sjöberg
 
Vol 97, Nr 5 och 6 (2020): Psykisk hälsa hos unga Diagnosinflation inom Barn- och ungdomspsykiatrin Sammanfattning   PDF
Hans Ek, Emma Utter, Rikard Eriksson, Pål Ellingsen
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Digitala spel en möjlighet till rehabilitering och social samvaro i särskilda boenden Sammanfattning   PDF
Christel Borg
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Digitala vårdlandskap – kritiska reflektioner om e-hälsa i glesbygden Sammanfattning   PDF
Jens Lindberg, Eric Carlsson
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR Dilemmat med samtidig över- och underanvändning av mediciner för febersjuka barn Sammanfattning   PDF
Karin Källander
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Diskussionsforum på internet för hanteringen av emotionella frågor Sammanfattning   PDF
Urban Karlsson, Marika Thörn
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Dödlighet bland hemlösa i Sverige Sammanfattning   PDF
Ulla Beijer, Anna Fugelstad
 
Vol 97, Nr 5 och 6 (2020): Psykisk hälsa hos unga Doktorsavhandlingar om ungdomars psykiska hälsa 2016-2020 (Endast nätversionen av SMT) Sammanfattning   PDF
Charli Eriksson
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Dokumentationspraktiker, positioneringar och forskningsetik – en innehållsanalys av kvalitetsregister i Sverige Sammanfattning   PDF
Charlotta Thodelius, Jörgen Lundälv
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre Dolda funktionshinder efter stroke Sammanfattning   PDF
Gunnel E Carlsson, Anders Möller, Christian Blomstrand
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Domestic workload and multiple roles - epidemiological findings on health and sickness absence in women Sammanfattning   PDF
Carin Staland Nyman
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss "Don't panic!" – myten om befolkningsexplosionen Sammanfattning   PDF
Staffan Bergström
 
Vol 84, Nr 4 (2007): Organ- och vävnadsdonation Donationsrådet – en nationell motor för fler organ- och vävnadsdonationer Sammanfattning   PDF
Eva Fernvall, Åsa Welin
 
Vol 84, Nr 4 (2007): Organ- och vävnadsdonation Donationsspecialiserad sjuksköterska: – vad gör en sådan och vad leder det till? Sammanfattning   PDF
Maria Söderkvist
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Droger och mediciner – är det ett problem i svensk trafik? Sammanfattning   PDF
Susanne Gustafsson, Åsa Forsman, Magnus Hjälmdahl
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Drug use, mortality and outcomes among drug users in the general population and in methadone maintenance treatment Detaljer   PDF
Ingrid Davstad
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Ecological studies in Pinar del Rio Province support a toxico-nutritional etiology of epidemic neuropathy in Cuba Sammanfattning   PDF
Hans Rosling, Alberto Perez Sierra, Guillermo Mesa Ridel, Mariluz Rodriguez, Evelio Velis Barroso, Carmen Serrano, Rafael Perez Cristisá
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Economic Evaluation of Public Health Programmes –Constraints and Opportunities Detaljer   PDF
Pia Johansson
 
Vol 97, Nr 5 och 6 (2020): Psykisk hälsa hos unga Effective schools in a segregated landscape. Studies of academic achievement and psychological well-being among adolescents in Sweden Sammanfattning   PDF
Maria Granvik Saminathen
 
Vol 97, Nr 1 (2020): Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer Effekter av ledarprogram för hållbart och hälsofrämjande ledarskap på sjukfrånvaro, sjuknärvaro och utmattning Sammanfattning   PDF
Andrea Eriksson, Lotta Dellve
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Egna upplevelser av fosterhemsplacering som barn och biologisk förälder Sammanfattning   PDF
Egna upplevelser
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Ekologisk mat och psykisk hälsa: Unga vuxnas existentiella relation till mat som strategi för välbefinnande Sammanfattning   PDF
Elisabeth von Essen
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa Elevhälsa börjar i klassrummet Sammanfattning   PDF
Kristofer Hansson
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Elevhälsovård och folkhälsa Sammanfattning   PDF
Sven Bremberg
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Empati, kultur och spegelneuron Sammanfattning   PDF
Eva Bojner Horwitz
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Empati som känsla, förståelse och omsorg Sammanfattning   PDF
Jakob Eklund
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Empowerment, hälsa, integration och assimilation Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Empowerment i integration och Introduktion - hur är det med makten? Sammanfattning   PDF
Karin Johansson Blight
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Empowerment i transkulturel psykiatri i Danmark Sammanfattning   PDF
Armando Báez, Marianne Kastrup
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser En berättelse om Olof Tegström - en föregångare i Vätgas Sverige, mer än 30 år före sin tid Sammanfattning   PDF
Inga Tegström
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD En blodig historia Detaljer   PDF
Motzi Eklöf
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer En bok som ger hopp vid utmattningssyndrom Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin En deckare från verkligheten – historien om Neurosedyn. Titel: Bara en liten vit sömntablett Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 85, Nr 6 (2008): Papperslösa och ensamkommande En europeisk kartläggning av odokumenterade migranters tillgång till vård Sammanfattning   PDF
Carin Björngren Cuadra
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa En folkhälsopolitisk kardinalfråga: ökade sociala skillnader i dödlighet under fyra decennier Sammanfattning   PDF
Denny Vagerö
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede En förtjänt patient Sammanfattning   PDF
Katarina Jacobsson
 
Vol 97, Nr 5 och 6 (2020): Psykisk hälsa hos unga En fungerande skola för alla: skolmiljön som skyddsfaktor för ungas psykiska välbefinnande Sammanfattning   PDF
Maria Granvik Saminathen, Sara Brolin Låftman, Bitte Modin
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar En habiliterings samverkan med skolor och föräldrar: Organisering – rådgivning – hierarkier Sammanfattning   PDF
Per-Åke Rosvall, Anna Norrström
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD En hälsofrämjande hälso- och sjukvård, vad varför och hur? Sammanfattning   PDF
Margareta Kristenson
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD En kontroversiell folksjukdom – Om ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/ Kroniskt trötthetssyndrom) Detaljer   PDF
Bo J A Haglund
 
Vol 96, Nr 5 (2019): Sjukförsäkringen i dag och i morgon En krigsförklaring mot gemensamt finansierad vård Sammanfattning   PDF
Fanny Nilsson
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år En kvalitativ studie om mobbning i arbetslivet Sammanfattning   PDF
Lillemor R-M Hallberg
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD En kväll i januari – en berättelse i telegramstil Sammanfattning   PDF
"Fredrik" (pseudonym)
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete En läkarhistoria Detaljer   PDF
Motzi Eklöf
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar En magisk box för resiliensterapi Strategiskt, kreativt och engagerat stöd i samverkan med barn i kris eller svåra livssituationer Sammanfattning   PDF
Elinor Brunnberg, Angie Hart
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri En ny bok om dem som vi kallar tiggare Sammanfattning   PDF
Hans Gösta Folke Swärd
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle En ny finanskris på väg? Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen En ny klassiker i Folkhälsoarbetets teori och praktik? Detaljer   Utan titel
Bo J.A. Haglund
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige En ny skolläkarutbildning för skolans hälsofrämjande arbete Sammanfattning   PDF
Lars Cernerud
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD En opinionsbildande hälso- och sjukvård – tar vi vårt ansvar? Sammanfattning   PDF
Göran Boëthius
 
Vol 97, Nr 1 (2020): Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer En resa i handledarens värld Sammanfattning   PDF
Roland Widlund
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer En sjukdom kallad barndom Sammanfattning   PDF
Mattias Nilsson Sjöberg
 
Vol 97, Nr 2 (2020): Maskulinitet i förändring En sjukdom med många ansikten – några reflektioner över COVID-19 Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 84, Nr 3 (2007): Välfärd och välbefinnande En skola för alla! - Om barns och ungdomars rätt till delaktighet Sammanfattning   PDF
Peg Lindstrand, Jane Brodin
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD En skola som hjälper eller stjälper? ADHD ur ett pedagogiskt perspektiv Sammanfattning   PDF
Nåkkve Balldin, Kenth Hedevåg
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer En skrämmande studie i medberoendets träsk Sammanfattning   PDF
Gunilla Nilson
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård En studie av hemlösas sjukdomar Sammanfattning   PDF
Rolf Byström, Robert Irestig
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer En svängom för att bryta ensamheten Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 83, Nr 2 (2006): Hälsofrämjande interventioner del 2 En tobaksfri livsstart och uppväxt i Hageby Hagebyprojektet mot tobaksbruk,en samhällsintervention Sammanfattning   PDF
Anita Jernberger
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen En utredning med stor räckvidd Detaljer   PDF
Bernt Lundgren
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år En värdig minneshyllning till Angels pionjär arbete Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv Encyklopedi om demenssjukdom Sammanfattning   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Ensamkommande barn i skolan, 2 november 2016 Detaljer   PDF
Solvig Ekblad
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Ensamkommande barn och ungdomar placerade inom Statens institutionsstyrelse (SiS) Sammanfattning   PDF
Catrine Kaunitz, Jenny Jakobsson
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Ensamkommande barns placering vid SiS särskilda ungdomshem: Vilka placeras, hur mår de och vilka insatser får de? Sammanfattning   PDF
Mehdi Ghazinour, Malin Malin Eriksson, Malin Eklund Wimelius
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad
 
Vol 97, Nr 2 (2020): Maskulinitet i förändring Ensamkommande ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem – en riskgrupp? Sammanfattning   PDF
Mikael Dahlberg
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Epidemins aktörer. Patientkollektiv som maktfaktor: exemplet hiv/aids Sammanfattning   PDF
David Thorsén
 
321 - 400 av 1536 komponeneter << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!