Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Digitala vårdlandskap – kritiska reflektioner om e-hälsa i glesbygden Sammanfattning   PDF
Jens Lindberg, Eric Carlsson
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR Dilemmat med samtidig över- och underanvändning av mediciner för febersjuka barn Sammanfattning   PDF
Karin Källander
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Diskussionsforum på internet för hanteringen av emotionella frågor Sammanfattning   PDF
Urban Karlsson, Marika Thörn
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Dödlighet bland hemlösa i Sverige Sammanfattning   PDF
Ulla Beijer, Anna Fugelstad
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Dokumentationspraktiker, positioneringar och forskningsetik – en innehållsanalys av kvalitetsregister i Sverige Sammanfattning   PDF
Charlotta Thodelius, Jörgen Lundälv
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre Dolda funktionshinder efter stroke Sammanfattning   PDF
Gunnel E Carlsson, Anders Möller, Christian Blomstrand
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Domestic workload and multiple roles - epidemiological findings on health and sickness absence in women Sammanfattning   PDF
Carin Staland Nyman
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss "Don't panic!" – myten om befolkningsexplosionen Sammanfattning   PDF
Staffan Bergström
 
Vol 84, Nr 4 (2007): Organ- och vävnadsdonation Donationsrådet – en nationell motor för fler organ- och vävnadsdonationer Sammanfattning   PDF
Eva Fernvall, Åsa Welin
 
Vol 84, Nr 4 (2007): Organ- och vävnadsdonation Donationsspecialiserad sjuksköterska: – vad gör en sådan och vad leder det till? Sammanfattning   PDF
Maria Söderkvist
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Droger och mediciner – är det ett problem i svensk trafik? Sammanfattning   PDF
Susanne Gustafsson, Åsa Forsman, Magnus Hjälmdahl
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Drug use, mortality and outcomes among drug users in the general population and in methadone maintenance treatment Detaljer   PDF
Ingrid Davstad
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Ecological studies in Pinar del Rio Province support a toxico-nutritional etiology of epidemic neuropathy in Cuba Sammanfattning   PDF
Hans Rosling, Alberto Perez Sierra, Guillermo Mesa Ridel, Mariluz Rodriguez, Evelio Velis Barroso, Carmen Serrano, Rafael Perez Cristisá
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Economic Evaluation of Public Health Programmes –Constraints and Opportunities Detaljer   PDF
Pia Johansson
 
Vol 97, Nr 1 (2020): Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer Effekter av ledarprogram för hållbart och hälsofrämjande ledarskap på sjukfrånvaro, sjuknärvaro och utmattning Sammanfattning   PDF
Andrea Eriksson, Lotta Dellve
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Egna upplevelser av fosterhemsplacering som barn och biologisk förälder Sammanfattning   PDF
Egna upplevelser
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Ekologisk mat och psykisk hälsa: Unga vuxnas existentiella relation till mat som strategi för välbefinnande Sammanfattning   PDF
Elisabeth von Essen
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa Elevhälsa börjar i klassrummet Sammanfattning   PDF
Kristofer Hansson
 
Vol 81, Nr 5 (2004): Tema: Tobaksprevention i Norden + Extra tema: Stora och små sjukhus Elevhälsovård och folkhälsa Sammanfattning   PDF
Sven Bremberg
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Empati, kultur och spegelneuron Sammanfattning   PDF
Eva Bojner Horwitz
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Empati som känsla, förståelse och omsorg Sammanfattning   PDF
Jakob Eklund
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Empowerment, hälsa, integration och assimilation Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Empowerment i integration och Introduktion - hur är det med makten? Sammanfattning   PDF
Karin Johansson Blight
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Empowerment i transkulturel psykiatri i Danmark Sammanfattning   PDF
Armando Báez, Marianne Kastrup
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser En berättelse om Olof Tegström - en föregångare i Vätgas Sverige, mer än 30 år före sin tid Sammanfattning   PDF
Inga Tegström
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD En blodig historia Detaljer   PDF
Motzi Eklöf
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer En bok som ger hopp vid utmattningssyndrom Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin En deckare från verkligheten – historien om Neurosedyn. Titel: Bara en liten vit sömntablett Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 85, Nr 6 (2008): Papperslösa och ensamkommande En europeisk kartläggning av odokumenterade migranters tillgång till vård Sammanfattning   PDF
Carin Björngren Cuadra
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa En folkhälsopolitisk kardinalfråga: ökade sociala skillnader i dödlighet under fyra decennier Sammanfattning   PDF
Denny Vagerö
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede En förtjänt patient Sammanfattning   PDF
Katarina Jacobsson
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar En habiliterings samverkan med skolor och föräldrar: Organisering – rådgivning – hierarkier Sammanfattning   PDF
Per-Åke Rosvall, Anna Norrström
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD En hälsofrämjande hälso- och sjukvård, vad varför och hur? Sammanfattning   PDF
Margareta Kristenson
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD En kontroversiell folksjukdom – Om ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/ Kroniskt trötthetssyndrom) Detaljer   PDF
Bo J A Haglund
 
Vol 96, Nr 5 (2019): Sjukförsäkringen i dag och i morgon En krigsförklaring mot gemensamt finansierad vård Sammanfattning   PDF
Fanny Nilsson
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år En kvalitativ studie om mobbning i arbetslivet Sammanfattning   PDF
Lillemor R-M Hallberg
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD En kväll i januari – en berättelse i telegramstil Sammanfattning   PDF
"Fredrik" (pseudonym)
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete En läkarhistoria Detaljer   PDF
Motzi Eklöf
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar En magisk box för resiliensterapi Strategiskt, kreativt och engagerat stöd i samverkan med barn i kris eller svåra livssituationer Sammanfattning   PDF
Elinor Brunnberg, Angie Hart
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri En ny bok om dem som vi kallar tiggare Sammanfattning   PDF
Hans Gösta Folke Swärd
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle En ny finanskris på väg? Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen En ny klassiker i Folkhälsoarbetets teori och praktik? Detaljer   Utan titel
Bo J.A. Haglund
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige En ny skolläkarutbildning för skolans hälsofrämjande arbete Sammanfattning   PDF
Lars Cernerud
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD En opinionsbildande hälso- och sjukvård – tar vi vårt ansvar? Sammanfattning   PDF
Göran Boëthius
 
Vol 97, Nr 1 (2020): Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer En resa i handledarens värld Sammanfattning   PDF
Roland Widlund
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer En sjukdom kallad barndom Sammanfattning   PDF
Mattias Nilsson Sjöberg
 
Vol 97, Nr 2 (2020): Maskulinitet i förändring En sjukdom med många ansikten – några reflektioner över COVID-19 Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 84, Nr 3 (2007): Välfärd och välbefinnande En skola för alla! - Om barns och ungdomars rätt till delaktighet Sammanfattning   PDF
Peg Lindstrand, Jane Brodin
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD En skola som hjälper eller stjälper? ADHD ur ett pedagogiskt perspektiv Sammanfattning   PDF
Nåkkve Balldin, Kenth Hedevåg
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer En skrämmande studie i medberoendets träsk Sammanfattning   PDF
Gunilla Nilson
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård En studie av hemlösas sjukdomar Sammanfattning   PDF
Rolf Byström, Robert Irestig
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer En svängom för att bryta ensamheten Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 83, Nr 2 (2006): Hälsofrämjande interventioner del 2 En tobaksfri livsstart och uppväxt i Hageby Hagebyprojektet mot tobaksbruk,en samhällsintervention Sammanfattning   PDF
Anita Jernberger
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen En utredning med stor räckvidd Detaljer   PDF
Bernt Lundgren
 
Vol 81, Nr 3 (2004): SMT 80 år En värdig minneshyllning till Angels pionjär arbete Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv Encyklopedi om demenssjukdom Sammanfattning   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Ensamkommande barn i skolan, 2 november 2016 Detaljer   PDF
Solvig Ekblad
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Ensamkommande barn och ungdomar placerade inom Statens institutionsstyrelse (SiS) Sammanfattning   PDF
Catrine Kaunitz, Jenny Jakobsson
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Ensamkommande barns placering vid SiS särskilda ungdomshem: Vilka placeras, hur mår de och vilka insatser får de? Sammanfattning
Mehdi Ghazinour, Malin Malin Eriksson, Malin Eklund Wimelius
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad
 
Vol 97, Nr 2 (2020): Maskulinitet i förändring Ensamkommande ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem – en riskgrupp? Sammanfattning   PDF
Mikael Dahlberg
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Epidemins aktörer. Patientkollektiv som maktfaktor: exemplet hiv/aids Sammanfattning   PDF
David Thorsén
 
Vol 82, Nr 2 (2005): Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling Epidemiologisk forskning om barn – vad har gjorts och vad kan göras? Sammanfattning   PDF
Måns Rosén
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Epidemiologiska studier på långloppsåkare på skidor – deltagare i Vasaloppet 1955-2010 Sammanfattning   PDF
Ulf Hållmarker
 
Vol 84, Nr 2 (2007): Stressmedicin Erfarenheter som rehabiliteringskonsult i Sverige Detaljer   PDF
Jan Rydberg
 
Vol 96, Nr 4 (2019): Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt Erving Goffman och den tillgjorda människan Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Etik, funktionshinder och medaktörskap i media - en kvalitativ innehållsanalys Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv, Per Olof Larsson, Håkan Högberg, Jörgen Lundälv
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Etik och politik i epidemibekämpning Sammanfattning   PDF
Motzi Eklöf
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Etik och reflektion om dödlighet Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre Etiologiska subtyper och riskfaktorprofil vid ischemisk stroke före 70 års ålder: Resultat från the Salgrenska Academy Study on Ischemic Stroke Sammanfattning   PDF
Katarina Jood, Christian Blomstrand, Christina Jern
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Etiska aspekter av osäker vetenskap och vaccinkontroverser: konstruktivistiska bidrag Sammanfattning   PDF
Morten Sager
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Etiska aspekter på vaccination – ett medicinskt perspektiv Sammanfattning   PDF
Anders Lindberg
 
Vol 96, Nr 6 (2019): Forskning och teori: Ett blandnummer Etiska dilemman i kvalitativ forskning Sammanfattning   PDF
Per Olof Larsson
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Etiska dilemman i samband med vaccination mot HPV Sammanfattning   PDF
Marie Gunnel Oscarsson
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Etiska utmaningar i livets slutskede Sammanfattning   PDF
Daniel Brattgård
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Etnografi som stöd för kunskap om kultur och sammanhang vid psykiatrisk diagnostik Sammanfattning   PDF
Sofie Bäärnhielm
 
Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska skillnader i psykisk hälsa Etnologisk analys av etiska problem inom hälso- och sjukvården. En sammanfattning av en avhandling Detaljer   PDF
Kristofer Hansson
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Etnologiska analyser fördjupar medicinens praktik Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Ett betydande steg mot en renare värld Sammanfattning   PDF
Elisabeth Rosenborg, Björn Idar, Bo J.A. Haglund
 
Vol 84, Nr 2 (2007): Stressmedicin Ett hälsosammare arbetsliv – Vägledning för goda psykosociala arbetsförhållanden Sammanfattning   PDF
Annemarie Hultberg
 
321 - 400 av 1485 komponeneter << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!