Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Burnout and sick leave due to mental disorders: heritability, comorbidity, risk factors and adverse outcomes Sammanfattning   PDF
Lisa Mather
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD BUSA ett nationellt kvalitetsregister över ADHD och dess behandling Sammanfattning   PDF
Jan-Olov Larsson, Tobias Edbom
 
Vol 97, Nr 1 (2020): Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer Call for papers Sammanfattning   PDF
Helen Hedlund
 
Vol 97, Nr 4 (2020): Samverkan för Agenda 2030 CALL FOR PAPERS Sammanfattning   PDF
Helen Hedlund
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Cannabis, gammalt problem, men ny kunskap finns Detaljer   PDF
Ulric Hermansson, Peter Allebeck
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Cannabis och hjärnans belöningssystem Sammanfattning   PDF
Maria Ellgren
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Cannabis och schizofreni: Finns ett orsakssamband? Sammanfattning   PDF
Peter Allebeck
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Cannabiskonsumtionens utbredning i Sverige och övriga Europa Sammanfattning   PDF
Ulf Guttormsson
 
Vol 96, Nr 5 (2019): Sjukförsäkringen i dag och i morgon Charles Wright Mills och kritiken av den lösryckta empirin Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 97, Nr 1 (2020): Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer Chefers arbetssituation och hälsotillstånd som prediktorer för sjukfrånvaro bland vårdpersonal Sammanfattning   PDF
Göran Jutengren, Sara Larsson Fällman
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa CHESS – forskning och utbildning om ojämlikhet i hälsa Detaljer   PDF
Denny Vågerö
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Chronic illnesses in Swedish primary health care: Use of evidence based best practice and information technology Sammanfattning   PDF
Mats Brommels, John Øvretveit
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Civila samhället och utsatta medborgare – hemlöshet som exempel Sammanfattning   PDF
Lars-Erik Olsson
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle Civilsamhället och det sociala arbetet Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 82, Nr 2 (2005): Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling Claes Sundelin – en presentation Detaljer   PDF
Björn Smedby
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Cochleaimplantat att återskapa ett sinne blev personligt för Hans Rosling Sammanfattning   PDF
Ann-Charlotte Gyllenram
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Compassion, altruism och social hållbarhet – ett expanderande forskningsområde Sammanfattning   PDF
Walter Osika
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Conditions for Care - Factors in the nurse work environment related to safe and high quality care in acute care hospitals Sammanfattning   PDF
Lisa Smeds Alenius
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Conditions of ‘Sustainability’: The Case of Climate Change Adaptation in Sweden Sammanfattning   PDF
David Olsson
 
Vol 97, Nr 2 (2020): Maskulinitet i förändring Contextualising Conferences: Ten Reflections on Ten Years of Swedish Local Authority Events on “Masculinity in Change” Sammanfattning   PDF
Jeff Hearn
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Convictus – en av organisationerna för hemlösa Sammanfattning   PDF
Claes Heijbel
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Convictus – en förening för hemlösa Sammanfattning   PDF
Claes Heijbel
 
Vol 97, Nr 1 (2020): Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer Corona, kris och möjligheter Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik Cross-cultural Opening – a long way to achieve substantial changes in the German mental health care system Sammanfattning   PDF
Mike Mösko
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre Dags att bryta den mansdominerade katedrala undervisningen Detaljer   PDF
Anne Hammarström, Peter Naredi
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Där eleverna är. Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa Detaljer   PDF
Maria Charlotta Warne
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Därför kommer de hit Sammanfattning   PDF
Thomas Hammarberg
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar De arbetslösa i Marienthal Sammanfattning   PDF
Urban Janlert
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin De sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen – hinder och möjligheter Sammanfattning   PDF
Ulla Gerner
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism DEF – Det existentiella förbandet – betydelsen av medkänsla i omhändertagande efter katastrof Sammanfattning   PDF
Maria Arman, Arne Rehnsfeldt
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Delade erfarenheter eller egen expertis. Att vara dialyspatient i Riga och Stockholm. Sammanfattning   PDF
Martin Gunnarsson
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Delaktighet med förhinder. Vardagsetiska perspektiv i habilitering. Sammanfattning   PDF
Kristofer Hansson
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Delaktighetsperspektiv och funktionsnedsättningar Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 83, Nr 2 (2006): Hälsofrämjande interventioner del 2 Deltagare, experter och förändringsagenter i hälsofrämjande utvecklingsarbete Sammanfattning   PDF
Johan Karltun
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Demensvård i Primärvård Sammanfattning   PDF
Anders Wimo
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Den avglamoriserade rökaren Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Den egensinniga patienten – ett par historiska exempel Sammanfattning   PDF
Cecilia Riving
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Den existentiella synvändan Sammanfattning   PDF
KG Hammar
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Den felande länken prioritering i den löpande verksamheten Detaljer   PDF
Grazyna Teresa Adamiak
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Den fetmadrivande miljön.Kulturella föreställningar om samhället i populärmedicinska texter om övervikt och fetma. Sammanfattning   PDF
Gabriella Nilsson
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Den försäkringsmedicinska bedömningen i gränssnittet mellan medicin, försäkring och arbetsliv Sammanfattning   PDF
Elsy Söderberg
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa Den gränslösa hälsan: Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen Detaljer   PDF
Annika Berg
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Den hälsofrämjande promenaden. Äldre människors promenerande som nytta, nöje och norm. Sammanfattning   PDF
Åsa Alftberg
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Den informatiska medicinen och ansvaret för den digitala patientens integritet Sammanfattning   PDF
Motzi Eklöf, Daniel Normark
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Den inställda klimatomställningen. Politik och teknik 1980-talets Sverige Sammanfattning   PDF
Martin Hultman
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Den ljusare sidan av livet - sjukhusclowner inspirerar barn och föräldrar Sammanfattning   PDF
Lotta - Linge
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Den nya spelplanen Sammanfattning   PDF
Magnus Helmner
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Den nya utsattheten – om EU migranter och tiggeri Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund, Hans Swärd
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Den ojämlika hälsan i Stockholm ur barnets perspektiv – resultat från Barnhälsovårdens Årsrapport Sammanfattning   PDF
Sahar Nejat
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Den problematiska medicinska integrationen Sammanfattning   PDF
Motzi Eklöf
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Den radikala medicinska traditionen i historisk belysning Sammanfattning   PDF
Peter M Nilsson
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Den särskilda sommarkolonin för barn med sockersjuka.Mötesplats och fristad i 1940- och 50-talens Sverige. Sammanfattning   PDF
Markus Idvall
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Den socialmedicinska specialisten - en viktig aktör i utvecklingen av en hälsoorienterad hälso- och sjukvård Sammanfattning   PDF
Margareta Kristenson
 
Vol 90, Nr 5 (2013): Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Den svenska folkhälsans förändringar och orsaker följer vi i socialmedicinsk tidskrift Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Den svenska Marmot-applikationen. Utredningen som försvann men lever vidare Sammanfattning   PDF
Karin Melinder
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Den svenska psykiatrireformen i nordisk belysning Sammanfattning   PDF
Rafael Lindqvist, David Rosenberg, Lars Fredén
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Den teoretiska bakgrunden till Haschavvänjningsprogrammet (HAP) - en metod för behandling av cannabismissbruk. Sammanfattning   PDF
Thomas Lundqvist, Dan Ericsson
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv Den traumatiserade flyktingen Medikalisering av flyktingskap som ordningsregim Sammanfattning   PDF
Marita Eastmond
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Den tredje industriella revolutionen - om det vätgasdrivna fartyget på turné runt jorden Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Det är inte lätt att vara människa. Men det kan vara roligt! Sammanfattning   PDF
Madelene Gunnarsson
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Det är ju så självklart med tidiga insatser. Men ändå så svårt! Om Hedemora kommuns arbete med sociala investeringar. Sammanfattning   PDF
Kjell Morgan Lidholm, Anna-Maria Stålgren-Patiño
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Det autoimmuna jaget – om att sätta gränser Sammanfattning   PDF
Mats Arvidson
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Det behövs tillämpad genusforskning inom folkhälsoområdet! Detaljer   PDF
Anne Hammarström
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Det familjehemsplacerade barnet som rättighetsbärare. En utgångspunkt i det sociala arbetet med barn och ungdomar. Sammanfattning   PDF
Titti Mattsson
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Det första Magisterprogrammet i försäkringsmedicin - Nu har vi ett gäng försäkringsmedicinska pionjärer! Sammanfattning   PDF
Kristina Alexanderson
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Sammanfattning   PDF
Eva Renhammar
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Det goda mötet - en viktig del i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Sammanfattning   PDF
Ulrika Marianne Müssener
 
Vol 94, Nr 2 (2017): Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD Det goda mötet som stärker patienternas motståndskraft och hälsa Sammanfattning   PDF
Jörgen Herlofson, Sara Maripuu, Margareta Kristenson
 
Vol 96, Nr 5 (2019): Sjukförsäkringen i dag och i morgon Det handlar inte om missförstånd Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Det handlar om jämlik hälsa (SOU 2016:55) – några kommentarer och förslag Sammanfattning   PDF
Göran Dahlgren
 
Vol 88, Nr 2 (2011): Familjecentral som föräldrastöd Det har både blivit lättare och svårare – om det nya i att arbeta på familjecentraler Sammanfattning   PDF
Vibeke Bing, Kerstin Johannesson, Maggie Stål, Anna Huzell Espling, Maja Henriksson, Marie Tornbjer Tullberg, Anette Virdebo, Lena Briland, Kristina Lindsted, Agneta Abrahamsson
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Det liberala medborgarskapets begränsningar Sammanfattning   PDF
Kristofer Hansson
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Det nationella programmet för skadeförebyggande arbete – uppgång och fall Sammanfattning   PDF
Guldbrand Skjönberg
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Det nya samspelet mellan olika vetenskapstraditioner Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Det sociala kapitalet 100 år Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Det spelar roll vad arbetsledare gör Sammanfattning   PDF
Simon Elvnäs, Nathalie Robert Edgar
 
Vol 81, Nr 2 (2004): Konjunkturrapporter från välfärdssverige Det våldsamma mötets fenomenologi - om hot och våld i psykiatrisk vård Detaljer   PDF
Gunilla Carlsson
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Det våras för lyckoforskningen Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Det ”transkulturella sjukvårdsmötet” – erfarenheter bland somaliska flyktingar och läkare i Sverige Sammanfattning   PDF
Kristian Svenberg
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Determinants of Depressive Symptoms in Adolescents. The Role of Sexual Harassment and Implications for Preventive Interventions Sammanfattning   PDF
Heléne Zetterström Dahlqvist
 
241 - 320 av 1501 komponeneter << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!