Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 92, Nr 5 (2015): Forskning och teori – ett blandnummer Bra mat förebygger utanförskap och kriminalitet Sammanfattning   PDF
Ann-Marie Lidmark
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Brister de rika i medkänsla? Detaljer   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 93, Nr 6 (2016): Forskning och teori: Ett blandnummer Brukardialogmodellen: Om brukarens kunskap i den evidensbaserade praktiken Sammanfattning   PDF
Magnus Olof Erik Karlsson
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer Brukarorientering och nöjdhet i svensk äldreomsorg Sammanfattning   PDF
Ali Kazemi, Stefan Tengblad, Petri Kajonius
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Building the Basis for Primary Prevention: Factors Related to Cigarette Smoking and Alcohol Use Among Adolescents. (Så hindrar vi unga från att börja röka och dricka alkohol) Detaljer   PDF
Àlfgeir Logi Kristjánsson
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Bullying, violence and mental distress among young people. Cross-sectional population-based studies in Scania, Sweden. Sammanfattning   PDF
Maria Fridh
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Burnout and sick leave due to mental disorders: heritability, comorbidity, risk factors and adverse outcomes Sammanfattning   PDF
Lisa Mather
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD BUSA ett nationellt kvalitetsregister över ADHD och dess behandling Sammanfattning   PDF
Jan-Olov Larsson, Tobias Edbom
 
Vol 97, Nr 1 (2020): Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer Call for papers Sammanfattning   PDF
Helen Hedlund
 
Vol 97, Nr 4 (2020): Samverkan för Agenda 2030 CALL FOR PAPERS Sammanfattning   PDF
Helen Hedlund
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Cannabis, gammalt problem, men ny kunskap finns Detaljer   PDF
Ulric Hermansson, Peter Allebeck
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Cannabis och hjärnans belöningssystem Sammanfattning   PDF
Maria Ellgren
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Cannabis och schizofreni: Finns ett orsakssamband? Sammanfattning   PDF
Peter Allebeck
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Cannabiskonsumtionens utbredning i Sverige och övriga Europa Sammanfattning   PDF
Ulf Guttormsson
 
Vol 96, Nr 5 (2019): Sjukförsäkringen i dag och i morgon Charles Wright Mills och kritiken av den lösryckta empirin Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 97, Nr 1 (2020): Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer Chefers arbetssituation och hälsotillstånd som prediktorer för sjukfrånvaro bland vårdpersonal Sammanfattning   PDF
Göran Jutengren, Sara Larsson Fällman
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa CHESS – forskning och utbildning om ojämlikhet i hälsa Detaljer   PDF
Denny Vågerö
 
Vol 97, Nr 5 och 6 (2020): Psykisk hälsa hos unga Child maltreatment among young adolescents: Effects on mental health, academic functioning, and substance use Sammanfattning   PDF
Johan Melander Hagborg
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Chronic illnesses in Swedish primary health care: Use of evidence based best practice and information technology Sammanfattning   PDF
Mats Brommels, John Øvretveit
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Civila samhället och utsatta medborgare – hemlöshet som exempel Sammanfattning   PDF
Lars-Erik Olsson
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle Civilsamhället och det sociala arbetet Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 82, Nr 2 (2005): Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling Claes Sundelin – en presentation Detaljer   PDF
Björn Smedby
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Cochleaimplantat att återskapa ett sinne blev personligt för Hans Rosling Sammanfattning   PDF
Ann-Charlotte Gyllenram
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism Compassion, altruism och social hållbarhet – ett expanderande forskningsområde Sammanfattning   PDF
Walter Osika
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Conditions for Care - Factors in the nurse work environment related to safe and high quality care in acute care hospitals Sammanfattning   PDF
Lisa Smeds Alenius
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Conditions of ‘Sustainability’: The Case of Climate Change Adaptation in Sweden Sammanfattning   PDF
David Olsson
 
Vol 97, Nr 2 (2020): Maskulinitet i förändring Contextualising Conferences: Ten Reflections on Ten Years of Swedish Local Authority Events on “Masculinity in Change” Sammanfattning   PDF
Jeff Hearn
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Convictus – en av organisationerna för hemlösa Sammanfattning   PDF
Claes Heijbel
 
Vol 92, Nr 4 (2015): Tema: Missbruk 2015 Convictus – en förening för hemlösa Sammanfattning   PDF
Claes Heijbel
 
Vol 97, Nr 1 (2020): Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer Corona, kris och möjligheter Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 98, Nr 1 (2021): Corona och det civila samhället Corona och fattigdom - Röster från de svenska stadsmissionerna Sammanfattning   PDF
Magnus Olof Erik Karlsson
 
Vol 98, Nr 1 (2021): Corona och det civila samhället Covid-19 och det civila samhället - En berättelse om människors initiativ Sammanfattning   PDF
Magnus Olof Erik Karlsson
 
Vol 98, Nr 1 (2021): Corona och det civila samhället Covid-19 som en strukturell beslutsutmaning i vård- och omsorgssektorn Sammanfattning   PDF
Aida Alvinius, Claes Wallenius
 
Vol 92, Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik Cross-cultural Opening – a long way to achieve substantial changes in the German mental health care system Sammanfattning   PDF
Mike Mösko
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre Dags att bryta den mansdominerade katedrala undervisningen Detaljer   PDF
Anne Hammarström, Peter Naredi
 
Vol 97, Nr 5 och 6 (2020): Psykisk hälsa hos unga Dansintervention för att stärka psykisk hälsa hos tonårsflickor Sammanfattning   PDF
Anna Duberg
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Där eleverna är. Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa Detaljer   PDF
Maria Charlotta Warne
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Därför kommer de hit Sammanfattning   PDF
Thomas Hammarberg
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar De arbetslösa i Marienthal Sammanfattning   PDF
Urban Janlert
 
Vol 97, Nr 5 och 6 (2020): Psykisk hälsa hos unga De omöjliga Sammanfattning   PDF
Charli Eriksson
 
Vol 84, Nr 5 (2007): Försäkringsmedicin De sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen – hinder och möjligheter Sammanfattning   PDF
Ulla Gerner
 
Vol 90, Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism DEF – Det existentiella förbandet – betydelsen av medkänsla i omhändertagande efter katastrof Sammanfattning   PDF
Maria Arman, Arne Rehnsfeldt
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Delade erfarenheter eller egen expertis. Att vara dialyspatient i Riga och Stockholm. Sammanfattning   PDF
Martin Gunnarsson
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Delaktighet med förhinder. Vardagsetiska perspektiv i habilitering. Sammanfattning   PDF
Kristofer Hansson
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Delaktighetsperspektiv och funktionsnedsättningar Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 83, Nr 2 (2006): Hälsofrämjande interventioner del 2 Deltagare, experter och förändringsagenter i hälsofrämjande utvecklingsarbete Sammanfattning   PDF
Johan Karltun
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Demensvård i Primärvård Sammanfattning   PDF
Anders Wimo
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Den avglamoriserade rökaren Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Den egensinniga patienten – ett par historiska exempel Sammanfattning   PDF
Cecilia Riving
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Den existentiella synvändan Sammanfattning   PDF
KG Hammar
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Den felande länken prioritering i den löpande verksamheten Detaljer   PDF
Grazyna Teresa Adamiak
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Den fetmadrivande miljön.Kulturella föreställningar om samhället i populärmedicinska texter om övervikt och fetma. Sammanfattning   PDF
Gabriella Nilsson
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Den försäkringsmedicinska bedömningen i gränssnittet mellan medicin, försäkring och arbetsliv Sammanfattning   PDF
Elsy Söderberg
 
Vol 87, Nr 2 (2010): Kultur och hälsa Den gränslösa hälsan: Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen Detaljer   PDF
Annika Berg
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Den hälsofrämjande promenaden. Äldre människors promenerande som nytta, nöje och norm. Sammanfattning   PDF
Åsa Alftberg
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Den informatiska medicinen och ansvaret för den digitala patientens integritet Sammanfattning   PDF
Motzi Eklöf, Daniel Normark
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Den inställda klimatomställningen. Politik och teknik 1980-talets Sverige Sammanfattning   PDF
Martin Hultman
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Den ljusare sidan av livet - sjukhusclowner inspirerar barn och föräldrar Sammanfattning   PDF
Lotta - Linge
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Den nya spelplanen Sammanfattning   PDF
Magnus Helmner
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Den nya utsattheten – om EU migranter och tiggeri Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund, Hans Swärd
 
Vol 97, Nr 5 och 6 (2020): Psykisk hälsa hos unga Den offentliga ohälsan: En historisk studie av barnpsykologi och -psykiatri i svensk media 1968-2008, Linköpings universitet 2020 Sammanfattning   PDF
Peter Skagius
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Den ojämlika hälsan i Stockholm ur barnets perspektiv – resultat från Barnhälsovårdens Årsrapport Sammanfattning   PDF
Sahar Nejat
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Den problematiska medicinska integrationen Sammanfattning   PDF
Motzi Eklöf
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Den radikala medicinska traditionen i historisk belysning Sammanfattning   PDF
Peter M Nilsson
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Den särskilda sommarkolonin för barn med sockersjuka.Mötesplats och fristad i 1940- och 50-talens Sverige. Sammanfattning   PDF
Markus Idvall
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Den socialmedicinska specialisten - en viktig aktör i utvecklingen av en hälsoorienterad hälso- och sjukvård Sammanfattning   PDF
Margareta Kristenson
 
Vol 90, Nr 5 (2013): Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle Den svenska folkhälsans förändringar och orsaker följer vi i socialmedicinsk tidskrift Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Den svenska Marmot-applikationen. Utredningen som försvann men lever vidare Sammanfattning   PDF
Karin Melinder
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Den svenska psykiatrireformen i nordisk belysning Sammanfattning   PDF
Rafael Lindqvist, David Rosenberg, Lars Fredén
 
Vol 84, Nr 1 (2007): Cannabis - gammalt problem, ny kunskap – SLUTSÅLD Den teoretiska bakgrunden till Haschavvänjningsprogrammet (HAP) - en metod för behandling av cannabismissbruk. Sammanfattning   PDF
Thomas Lundqvist, Dan Ericsson
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv Den traumatiserade flyktingen Medikalisering av flyktingskap som ordningsregim Sammanfattning   PDF
Marita Eastmond
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Den tredje industriella revolutionen - om det vätgasdrivna fartyget på turné runt jorden Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 97, Nr 5 och 6 (2020): Psykisk hälsa hos unga Depression among adolescents and young adults - social and gender differences Sammanfattning   PDF
Therese Wirback
 
Vol 97, Nr 5 och 6 (2020): Psykisk hälsa hos unga Depressioner och ångestsyndrom bland barn och unga förknippade med långsiktiga konsekvenser – en nationell registerstudie Sammanfattning   PDF
Mikaela Svensson, Marie Berlin, Ylva Ginsberg, Martina Barnevik Olsson, Maria State, Peter Salmi
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Det är inte lätt att vara människa. Men det kan vara roligt! Sammanfattning   PDF
Madelene Gunnarsson
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Det är ju så självklart med tidiga insatser. Men ändå så svårt! Om Hedemora kommuns arbete med sociala investeringar. Sammanfattning   PDF
Kjell Morgan Lidholm, Anna-Maria Stålgren-Patiño
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Det autoimmuna jaget – om att sätta gränser Sammanfattning   PDF
Mats Arvidson
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Det behövs tillämpad genusforskning inom folkhälsoområdet! Detaljer   PDF
Anne Hammarström
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Det familjehemsplacerade barnet som rättighetsbärare. En utgångspunkt i det sociala arbetet med barn och ungdomar. Sammanfattning   PDF
Titti Mattsson
 
Vol 86, Nr 6 (2009): Försäkringsmedicin - i gränssnittet mellan medicin och försäkring Det första Magisterprogrammet i försäkringsmedicin - Nu har vi ett gäng försäkringsmedicinska pionjärer! Sammanfattning   PDF
Kristina Alexanderson
 
241 - 320 av 1559 komponeneter << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!